Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN AÇTIĞI İŞE İADE DAVASI KABUL EDİLİRSE İŞE İADE NASIL GERÇEKLEŞİR?

ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN AÇTIĞI İŞE İADE DAVASI KABUL EDİLİRSE İŞE İADE NASIL GERÇEKLEŞİR?

ALT isVEREN isciSiNiN AcTIgI isE iADE DAVASI KABUL EDiLiRSE isE iADE NASIL GERcEKLEsiR?

ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN AÇTIĞI İŞE İADE DAVASI KABUL EDİLİRSE İŞE İADE NASIL GERÇEKLEŞİR?

Yargıtay

9.Hukuk Dairesi 

Esas : 2016/32644

Karar : 2017/22023 

Karar Tarihi : 21.12.2017 

1-) Davacı İddiaları

Davacı vekili, müvekkilinin davalı işverenliğe ait havaalanı inşaatında ekskavatör operatörü olarak 24/12/2014 tarihinden iş sözleşmesinin sonlandırıldığı 23/11/2015 tarihine kadar çalıştığını, müvekkilinin iş sözleşmesinin 11 aylık bir süre sonunda haksız ve geçersiz olarak sonlandırıldığını, yapılan feshin kötü niyetli olduğunu belirterek müvekkilinin işe iadesine, boşta geçen süre yönünden 4 aylık ücreti ile işe başlatılmaması halinde 8 aylık ücretinin tahsiline karar verilmesini istemiştir.

2-) Davalıların Savunmaları

Davalı … Havaalanları İnşaatı Adi Ortaklığı vekili, … havaalanları inşaatı adi ortaklığı ticari işletmesinin … havaalanı projesinin tamamlanması amacıyla Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre adi ortaklık olarak kurulduğunu ve tüzel kişiliği bulunmadığını, … şirketinin adi ortaklık olarak kurulan bir şirket olduğundan adi ortaklığı oluşturan şirketlerinde davaya dahil edilmesi gerektiğini ve … şirketi yönünden husumet yönünden davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Diğer davalılar vekili, davacının 24.12.2014 tarihinde müvekkil şirketler tarafından adi ortaklık olarak kurulan … İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesinde ekskavatör operatörü olarak çalışmaya başladığını, davacının iş akdinin 23.11.2015 tarihinde görevlendirildiği işte yetersiz olması ve çalışma ortamına uyum sağlayamaması sebebiyle haklı sebeple feshedildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

3- )Yerel Mahkemenin Kararı

Yerel Mahkemece, feshin İş Hukuku mevzuatına, işten çıkarma usül ve prosedürüne, çalışanlar arasında eşit davranılması ve feshin son çare olması ilkesine uygun olmadığı belirtilerek, davanın kabulüne, işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine, dört maaş tutarında boşta geçen süre ücreti ile kıdemine göre, 4 aylık işe başlatmama tazminatına hükmedilmesine, karar verilmiştir.

4-) Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin Kararı

Karar, davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dosyayı inceleyen Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’ne göre;

Mahkemece talebin kabulüne karar verilmiş ise de davacının hangi işyerinde işe iade edileceği açıklanmamış, gerekçeli kararın hüküm fıkrasında da davacının hangi davalı nezdinde işe iadesine karar verildiği belirtilmediği gibi davada birden çok davalı bulunmasına karşın işe iade kararının mali sonuçlarından hangi davalının sorumlu olduğu da açıkça belirtilmemiştir.

Feshin geçersizliği ve işe iade davasının alt ve asıl işveren ilişkisinde, her işverene birlikte açılması halinde, davacı işçi alt işveren işçisi olup, iş sözleşmesi alt işveren tarafından feshedildiğinden, feshin geçersizliği ve işe iade yükümlülüğü alt işverenindir. Asıl işverenin iş ilişkisinde sözleşmenin tarafı sıfatı bulunmadığından, asıl işverenin işe iade yönünde bir yükümlülüğünden söz edilemez. Asıl işverenin işe iade kararı sonrası işçinin işe başlamak için başvurması ve alt işverenin işe almamasından kaynaklanan işe başlatmama tazminatı ile dört aya kadar boşta geçen süre ücretinden İş Kanununun 2/6. maddesi gereği alt işverenle birlikte sorumluluğu vardır.

Mahkemece bu hususlar gözetilmeksizin, hüküm kısmında işe iadeden ve işe iadenin mali sonuçlarından ve yargılama giderinden hangi davalı/davalıların sorumlu olduğunun açık ve net bir şekilde belirtilmemesi HMK.nun 297/2 maddesine aykırı olup hatalıdır.

Gerekçesi ile mahkeme kararı bozularak ortadan kaldırılmıştır ve davacının alt işverene iadesi ile boşta geçen süre ve işe başlatmama tazminatından her iki davalının müteselsilen sorumlu tutulmasına karar verilmiştir.

Daha fazla bilgi için doğrudan 05325740383 numaralı telefondan veya diğer iletişim yollarından irtibata geçebilirsiniz.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?

Yorumlarınız bizim için önemlidir. Soru sormaktan veya yorum yapmaktan lütfen çekinmeyin. Konu ile ilgili merak ettiğiniz detaylarla ilgili avukatlarımız sizlere dönüş yapacaktır.
Fatih Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı No:139 Şehitkamil, Gaziantep

0532 167 09 13
© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
envelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram