Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Aracın Gizli Ayıplı Mal Olması

Aracin Gizli Ayipli Mal Olmasi

Aracın Gizli Ayıplı Mal Olması

Yargıtay

13. Hukuk Dairesi         

Esas : 2016/20516 

Karar : 2019/1658 

Karar Tarihi : 12/02/2019

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ: Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı ile davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, 24.03.2014 tarihinde davalılardan …San. ve Tic A.Ş.’den diğer davalının ithalatçısı olduğu dava konusu aracı satın aldığını, dava konusu aracın satın alındığı günden kısa süre sonra ortaya çıkan farklı bölümlerindeki arızalardan dolayı dört defa servise götürülmek zorunda kalındığını, aracın bu haliyle gizli ayıplı bulunduğunu ileri sürerek sözleşmenin iptali ile araç için ödenmiş olan bedelin iadesine karar verilmesini dilemiştir. 

Davalılar, ilk derece yargılama makamına sunmuş oldukları yanıt dilekçeleri ile usuli ve esasa ilişkin gerekçelere dayanarak davanın reddi gerektiğini savunmuştur. 

Mahkemece; davanın kısmen kabul kısmen reddine, davacıda bulunan dava konusu …plakalı davaya konu 2014 model … model aracın rehin, haciz trafik cezası, vergi cezası borçlarından ari olarak, davalılara iadesi ile fatura bedelinden değer kaybının düşülmesi sonucu bulunan 82.194,14 TL’nin aracın davalılara teslim tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine, aracın tescil kaydının iptali ile davalılar adına tescil edilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş; hüküm, davanın taraflarınca temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının tüm, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir. 

2-İlk derece yargılama makamınca, dosya kapsamında alınan bilirkişi raporu ile ileri sürülen mütalaa ve tespitler ışığında dava konusu aracın gizli ayıplı mal olduğu, dolayısıyla davacının seçimlik hakkını kullanabileceği ve fakat tüketici elinde geçirdiği kaza nedeniyle uğradığı değer kaybının bedelden indirimi gerektiği kanaatiyle davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş ancak hüküm kurulurken “Aracın tescil kaydının iptali ile davalılar adına tescil edilmesine” şeklinde hüküm fıkrası kurulmuştur. Trafik kaydının iptali ve trafiğe tescil işlemi idari işlem niteliğinde olup, adli yargı mahkemelerince idareyi belli bir işlem yapmaya zorlayıcı şekilde karar verilmesi mümkün değildir. Mahkemece, değinilen bu yön gözardı edilerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Ne var ki yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması usulün 438/7 maddesi gereğidir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan birinci bent gereğince, davacının tüm davalıların ikinci bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine, ikinci bent gereğince, temyiz eden davalıların temyiz itirazlarının kabulü ile kararın hüküm kısmının 1 numaralı bendi b fıkrasında yer alan “Aracın tescil kaydının iptali ile davalılar adına tescil edilmesine,” ibaresinin hükümden tamamen çıkarılmasına, hükmün düzeltilmiş bu şekli ile ONANMASINA, peşin alınan 29,20 TL harcın istek halinde davacıya, 1.411,00 TL harcın davalı …. San. Tic. A.Ş.’ye, 1.411,00 TL harcın davalı … Oto. A.Ş.’ye iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/02/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Daha fazla bilgi için doğrudan 05325740383 numaralı telefondan veya diğer iletişim yollarından irtibata geçebilirsiniz.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?

Yorumlarınız bizim için önemlidir. Soru sormaktan veya yorum yapmaktan lütfen çekinmeyin. Konu ile ilgili merak ettiğiniz detaylarla ilgili avukatlarımız sizlere dönüş yapacaktır.
Fatih Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı No:139 Şehitkamil, Gaziantep

0532 167 09 13
© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
envelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram