Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Arızalı Cep Telefonu Tüketici İadesi

cep telefonu

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

Esas: 2015/15458

Karar: 2015/13638

Tarih: 28.04.2015

✦ TSHH KARARINA İTİRAZ DAVASI

✦ DAVACININ TALEBİNDEN BAŞKA BİR HUSUSTA KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU

✦ HÜKMÜN KANUN YARARINA BOZULMASI

✦ CEP TELEFONUNUN AYIPLI OLUP OLMADIĞI HUSUSUNDA BİR ARAŞTIRMA YAPILARAK SONUCUNA UYGUN KARAR VERİLMESİ

6100 – HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU / 26, 297 

Taraflar arasındaki TSHH kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Karar: Davacı, davalıya – cep telefonu sattıklarını, davalının müracaatı üzerine Bolvadin Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 01.09.2014 tarih ve 2014/3251 sayılı kararı ile cep telefonunun bedeli olan 1.34 9 TL nin davalıya iadesine karar verildiğini ileri sürerek bu kararın iptalini istemiştir.

Davalıya tebligat çıkartılmamıştır.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 26/1.maddesine6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 26/1.maddesine göre; “Hakim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez.” Anılan kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere; hakim, tarafların iddia ve savunmaları ile bağlı olup, hakim talepten fazlaya ya da talep konusu edilmeyen bir hususta kendiliğinden karar veremez.

Yine aynı yasanın 297/1- c maddesi uyarınca hükümde; “tarafların iddia ve savunmalarının özetini, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delilleri, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesini, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebeplerin gösterilmesi gerekir.”

Somut olayda, davacı, davalıya cep telefonu sattığını, davalı tüketicinin telefonunun ayıplı olduğundan bahisle yaptığı müracaat üzerine tüketici hakem heyetince 1.349 TL bedelin davalı tüketici iadesine karar verildiğini ileri sürerek tüketici hakem heyeti kararının iptali istemiyle eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, davacının talebi doğrultusunda cep telefonunun ayıplı olup olmadığı hususunda bir araştırma yapılarak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, duruşma dahi açılmaksızın dosya üzerinde davacının dava dilekçesinde belirttiği talebiyle hiç ilgisi olmayan bir konuda bankalarca tüketici kredisi nedeniyle tüketicilerden alman masrafın haksız şart niteliğinde olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmek suretiyle davacının talebinden başka bir hususta karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile Bolvadin Asliye. Hukuk Mahkemesi’nin 05.11.2014 tarih ve 2014/428 esas 2014/446 karar sayılı, kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, peşin alınan 25,20 harcın istek halinde iadesine, 28.04.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?

Yorumlarınız bizim için önemlidir. Soru sormaktan veya yorum yapmaktan lütfen çekinmeyin. Konu ile ilgili merak ettiğiniz detaylarla ilgili avukatlarımız sizlere dönüş yapacaktır.

Gaziantep Avukatlık Ofisimizde, Boşanma Avukatı, Ceza Avukatı, iş Davası Avukatı, İdari Dava Avukatı olarak faaliyetlerinin yanında Uzman Arabulucu olarak ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Ofisimiz Gaziantep dışında, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa'da da dava takibi yapmaktadır.

© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
Call Now Buttonenvelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için makul bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram