Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Banka Kredi Dosya Masrafı İadesi İçin Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

Dosya Masrafı İadesinin Bankadan Talep Edilmesi

Yaygın olan uygulamaya göre, dosya masrafının iadesini talep eden tüketiciler, öncelikle kredi çekilen bankaya başvuru yapmaktadır. İlk olarak, kredi çekilen bankadan, dosya masraflarının ayrıntılı bir dökümünün verilmesi talep edilmelidir. Bankadan ayrıntılı dökümlerde yer alınması akabinde, haksız bedellerin iadesi için bankaya yazılı olarak başvuru yapılmalıdır. İspat kolaylığı açısından en geçerli başvuru yolu, iadeli taahhütlü posta ile veya noter aracılığı ile ihtarname keşide edilmesidir.

Bankalar, dosya masraflarının iadesine ilişkin başvuru ve talepleri genel olarak kabul etmeyerek ödemeden kaçınmaktadırlar. Yapılan başvurunun banka tarafından reddedilmesi halinde, yargı yoluna başvurulması gerekir.

Banka Kredisi Dosya Masrafı İadesinde Görevli ve Yetkili Tüketici Hakem Heyeti

Her il ve ilçe merkezinde valilik ve kaymakamlıklarda toplanan, Tüketici Hakem Heyetinin görevi, tüketicinin sorunlarını karar bağlamaktadır. Tüketici uyuşmazlıklarının belli bir parasal sınırın altında kalması halinde, Tüketici Mahkemesine başvurmadan önce Tüketici Hakem Heyetine başvurmak zorunludur. Bahse konu parasal sınır, 2022 yılı için 15.430 TL’dir. Bu değerin üstündeki uyuşmazlıklara karşı Tüketici Hakem Heyetine başvurulması mümkün olmayıp, doğrudan Tüketici Mahkemesinde dava açılması gerekir.

Büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 10 bin 280 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri tüketici uyuşmazlıklarına bakmakla görevlidir.
Büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 10 bin 280 ile 15 bin 430 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri tüketici uyuşmazlıklarına bakmakla görevlidir.
Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 15 bin 430 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri tüketici uyuşmazlıklarına bakmakla görevlidir.
Yukarıda bahsedilen 2022 yılı için belirlenen parasal sınırlara buradan da ulaşabilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 7.maddesinde hangi hakem heyetinin yetkili olduğu hususu düzenlenmiştir. Buna göre, tüketicinin ikametgâh adresinin bulunduğu yer hakem heyeti ya da kredi alınan bankanın merkez veya şubesinin bulunduğu yer hakem heyeti yetkili olacaktır.

Heyetin verdiği karar, ilam niteliğinde olduğundan, heyet tarafından verilen bu kararın icra takibine konulması mümkündür.

BANKA KREDİSİ DOSYA MASRAFI İADESİ NASIL ALINIR AŞAMALARI

BANKA KREDİSİ DOSYA MASRAFI İADESİ İÇİN DİLEKÇE İLE MÜRACAAT

Tüketici ilgili bankadan çekmiş olduğu Banka Kredisi masraflarının iadesi için dilekçe ile müracaat edebilir.

BANKA KREDİSİ DOSYA MASRAFI İADESİ İÇİN TÜKETİCİ HAKAM HEYETİNE MÜRACAAT

Banka Kredisi Dosya Masrafı İadesi için bankaya Müracaat edilmesi ve ödenmemesi durumunda, bulunduğunuz il ve ilçelerde kurulan Tüketici Hakem Heyetine dilekçe ile müracaat edebilirsiniz.

Banka Kredisi ile ilgili kullandığınız bankadan aldığınız belgelere ve dekont miktarı sizden kesilen miktar 2.200 TL’nin altında olduğu takdirde yaşadığınız yerin ilçe kaymakamlığında bulunan tüketici hakem heyetine dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

BANKA KREDİSİ DOSYA MASRAFI İADESİ İÇİN TÜKETİCİ İL HAKAM HEYETİNE MÜRACAAT

Banka Kredisi ile ilgili Kredi kullandığınız bankadan aldığınız belgelere ve dekont miktarı sizden kesilen miktar 2.200 TL ile 3.200 TL arasında olduğu takdirde yaşadığınız yerin Valilik bünyesinde kurulan İl tüketici hakem heyetine dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

BANKA KREDİSİ DOSYA MASRAFI İADESİ İÇİN TÜKETİCİ MAHKEMESİNE MÜRACAAT

Banka Kredisi ile ilgili Kredi kullandığınız bankadan aldığınız belgelere ve dekont miktarı sizden kesilen miktar 3.300 TL’nin üzerinde iseTüketici Hakem Heyetine değil, doğrudan Tüketici Mahkemesine dilekçe ile başvuru yapılarak dava açmak suretiyle geri alnır. 2015 Ocak ayı Tüketici Mahkemelerinde açılacak davalar için alt sınır 3.300,00 – Türk Lirası olmuştur.

BANKA KREDİSİ DOSYA MASRAFI İADESİ İÇİN 10 YILLIK ZAMAN AŞIMINI VAR

Banka Kredisi Dosya Masraı iadesi ile ilgili olarak Tüketici kanunda yapılan düzenleme ve Yargıtay 13. Dairesi emsal niteliğinde bir karar verdi. Yargıtay; Tüketici Kanunu’ndaki Borçlar Kanunu’ndaki 10 yıllık genel zaman aşımı süresinin uygulanacağına karar vermişdir..

BANKA KREDİSİ DOSYA MASRAFI İADESİ 3 BİN 3 YÜZ LİRANIN ALTI İLÇE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURACAK

6502 sayılı Yeni Tüketici Kanunu’nda yapılan değişiklik ile Banka Kredisi dosya masrafı 2.200 TL’nin altında olan tüketiciler, ikametgah adreslerinde bulunan ilçe hakem heyetine başvurabilecekler. 2.200 TL’den 3.300 TL’ye kadar olan alacaklar için ise valilik bünyesinde kurulan il hakem heyetlerine başvuru yapılabilir. 3.300 TL’nin üzerindeki alacaklar için Tüketici Mahkemesi’nde dava açılması gerekmektedir.

Banka Kredisi dosya masrafı iadesi ile ilgili Tüketici Hakem Heyeti’nin verdiği karara tarafların 15 günlük itiraz süresi var. İtiraz durumunda tüketici mahkemesine dava açılması gerekiyor. Görülecek olan dava, Hakem heyetinin kararları tıpkı mahkeme ilamı gibi icraya konulabilir ve mahkemeye yapılan itiraz kararın icrasına engel teşkil etmemektedir.

BANKA KREDİSİ DOSYA MASRAFI İADESİ İÇİN DİLEKÇE VE DELİLLER

Banka Kredisi Dosya masrafı İadesi için Tüketicinin 10 yıl içerisinde kredi kullanan ve dosya masrafı ödemiş tüketicinin emsal yargıtay karar ile müracaat ederek alabilmektedirler. Tüketici Hakem heyetlerine ve Tüketici mahkemelerine açılacak davaların tüketici lehine sonuçlanması için en önemli noktanın usulüne uygun dava dilekçesi ile başvuru yapılması gerekmektedir. Tüketici Müracaat dilekçesine veya dava dilekçesine delil niteliği taşıyan belgeler olan bankadekontlar, Banka Kredi sözleşmesi, hesap dökümü vb.) eksiksiz olması gerekmektedir.

BANKA KREDİSİ DOSYA MASRAFI İADE KARARI VERİLMESİ DURUMUNDA FAİZİYLE ÖDENECEK

Banka Kredisi Dosya Masra İadesi için Mahkeme veya heyet kararlarının tüketici lehine karar verdiğinde alınan dosya masrafı dava tarihinden veyahut daha öncesinde ihtarname ile talep edilmiş ise temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tüketiciye dosya masraf iade karar vermektedir.

BANKA KREDİSİ DOSYA MASRAFI İADESİ NASIL GERİ ALINIR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

BankaKredilerden alınan dosya masrafı , hayat sigortası, ipotek fekki, ekspertiz ücreti kesintileri banka sizinle müzakere etmeden kesintisini yapamaz. Dolayısıyla bu ücret kesintilerini geri alabilmek için aşağıda ki yolu izleyebilirsiniz.

  1. Banka Kredi sözleşmenizi mutlaka okuyunuz. Sözleşmenizde bu ücretler belirtilmemiş veya belirtildiği halde sizinle müzakere edilmeden bilginiz ve onayınız olmadan tahsil edilmiş ise,

2.Bankanın Genel Müdürlüğüne (Mail, Faks veya İadeli Taahhütlü Mektup ile) kesilen bedel/bedellerin tarafınıza ödenmesini isteyiniz. İspatı bakımından iadeli taahhütlü mektup ile ihtar göndermenizi önermekteyiz.

3.Bankanın olumsuz cevap vermesi durumunda, kesilen dosya masraf iadesi miktarı 2015 yılı için 2.200 TL ’ye kadar miktar ise ikamet ettiğiniz yerde bulunan hakem heyetine dilekçe ile başvurunuz. Hakem heyetleri ilçelerde kaymakamlıklarda, İllerde valilik Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinde bulunmaktadır. Hakem heyetlerinin 2015 yılı için 3.300 TL ‘ye kadar olan kararları bağlayıcı olmayıp bir üst merci Tüketici Mahkemesine delil niteliği taşımaktadır.

4.Kesilen bedel miktarı 2015 yılı için 3.300 TL ’nin üzerinde ise doğrudan Tüketici Mahkemesine dilekçe ile başvurunuz. Davanızı kendiniz bizzat açabileceğiniz gibi avukatınız aracılığıylada açılabilir.

gaziantep avukatları

Banka Dosya Masrafı İadesi Nasıl Alınır?

Banka dosya masrafı iadesi nasıl alınır sorusu gerek basında gerekse ülkemizde çokça konuşulan konuların başında gelmektedir. Banka dosya masrafı iadesi nasıl alınır sorusunda önce banka dosya masraflarının iadesi için nasıl nereden başlanmalıdır sorusu daha önceliklidir.

Ülkemizde tüketici pek çok yönden hizmet ya da mal sunanlar tarafından zarara uğratılmaktadır. Bu ciddi bir sorun olarak ön plana çıkmaktadır. Bu sorunun çözümünün tek koşulu tüketicilerin bilinçlenmesi ve haklarını öğrenmelidir. Bilinçli tüketici hakını arar ve alır. Böylece hizmet ya da mal sunanlar da tüketiciye zarar verme konusunda çok daha hassas hareket eder. Hukuk devletinin işlerliği ancak bilinçlenmeyle sağlanabilir.

Banka Dosya Masrafı İade Nasıl Alınır, konusunda ülkemizde son derece popüler olan, bankaların aldıkları masrafı, aidatlar ve ek ücretleridir. Bu sayede tüketiciler bankaların kendilerinden tahsil ettikleri haksız masrafı, paraları tüketici hakem heyetlerine başvurarak geri alabilmektedir. Hangi banka olursa olsun ya da kaç tane kredi kartı olursa olsun, aynı hüküm geçerli olabilmektedir.

Burada ilk yapılması gereken bankalara paraların iadesi için bankalara dilekçe yazmaktır. Ancak genel olarak bankalar bu dilekçeye olumsuz cevap vermektedir. Böyle bir durumda ise ikinci adres tüketici hakem heyeti olmaktadır.

Verilen karar sonrası Banka Dosya Masrafı İade Nasıl Alınır sorunun cevabını almış oluruz. gerçekleşir ve bankalar direkt olarak ödeme yoluna gider. Böyle bir durumda geriye dönük olarak bir hesaplama yapılabilmekte ve 10 yıla kadar geri ödeme imkanından yararlanılabilmektedir. Şayet hakem heyeti kararına rağmen bankalar para iadesini ret ederse kişi icraya başvurarak, parasını alabilmektedir.

Eğer alıcı ile satıcı arasında oluşan anlaşmazlık bedelinde davaya konu olan tutar (3.610 TL) nin altında ise hakem heyetlerine, yüksekse tüketici mahkemelerine başvurulabilir. Tüketici mahkemelerine başvuruda hakem heyetlerinin aldıkları kararlar delil olarak kabul etmektedir.

Bu konu hakkında benze makaleler için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?

Yorumlarınız bizim için önemlidir. Soru sormaktan veya yorum yapmaktan lütfen çekinmeyin. Konu ile ilgili merak ettiğiniz detaylarla ilgili avukatlarımız sizlere dönüş yapacaktır.
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
envelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram