Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

BOŞANMA DAVALARI

Boşanma Davası; karı-kocanın bir mahkeme kararıyla evlilik bağlarını sona erdirmeleri şeklinde özetlenebilir. Ancak basit olarak ifade edilen bu cümle insanların hayatını oldukça derinden etkileyen, maddi ve manevi olarak zor dönemlerden geçilmesine sebep olan bir durumdur.

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

ANLAŞMALI BOŞANMA

Eşlerin boşanma hususunda aralarında anlaşarak boşanmaları anlaşmalı boşanma davası anlamına gelmektedir. Daha net bir ifadeyle çocukların velayeti, nafaka, tazminat, ziynet alacağı, altınlar, kişisel eşyalar gibi hususlarda tarafların anlaşması durumunda gerçekleşen boşanma davası türüdür.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA

Tarafların boşanma davasının sonuçları bakımından her konuda anlaşma sağlaması anlaşmalı boşanmanın tanımını ifade etmektedir. Bu tanımdan hareketle tarafların boşanmaya bağlı sonuçlar (iştirak ve yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat, çocuğun velayeti vs.) açısından en az birinde dahi anlaşma sağlanmaması söz konusu olur ise çekişmeli boşanma davasından söz edilir.

Boşanmanın kişinin hayatında doğuracağı sonuçlar?

Eşlerin boşanması hayatlarının en önemli dönüm noktalarından birisidir.
Eşlerin boşanma öncesindeki hayatı ile sonra ki hayatı arasında çıkacak farkların olumlu yönde sonuçlar doğurması beklense de bazen hatalı yürütülen bir boşanma süreci bu beklentiyi mümkün kılmayabilmektedir.

Boşanma sonrasında aksine daha zorlu ve gerek maddi gerekse de manevi olarak daha problemli bir hayat sizleri bekleyebilir.

Boşanma tek çözüm ise bu aşamadan sonraki hayatınızın daha mutlu daha az problemli olması istenmekteyse şu halde boşanma sürecinin doğru yürütülmesi teknik açıdan hukuki desteğinizin de yeterli ve sağlıklı olması şarttır.

Sonuç:
Nitekim boşanma davası sürecinde haklarınızı alamamanız ve mağduriyet yaşamanız yani hukuki desteğinizin olmaması boşanma sonrasındaki hayatınızda kötü bir dönem başlamış olacaktır.

Bu şekilde sonuçlara maruz kalmamak adına boşanma Sürecinin alanında uzman, tecrübeli ve iyi bir Gaziantep boşanma avukatı tarafından yönetilmesi gerekmektedir

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çocuğun velayet kimde kalacak?

Boşanma Davasında Müşterek Çocuğun Velayetinin Alınmasında Etkili Olacak Hususlar; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 336. maddesi uyarınca; Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hâli gerçekleşmişse hâkim, velâyeti eşlerden birine verebilir. Bu hüküm dikkate alındığında açılacak olan boşanma davasında, mahkemeden, müşterek çocuğun velayeti ile ilgili karar vermesi istenebilecektir.

Çocuğun velayetinin kime verileceği hususunda en önemli etken çocuğun üstün menfaatidir.

Yani sağlık, eğitim, ahlak, yaş ve güvenlik gibi unsurlar açısından mahkemece inceleme yapıldıktan sonra müşterek çocuğun hangi tarafta kalması çocuğun daha çok menfaatine olacak ise mahkeme velayeti o kişiye verecektir.

Müşterek çocuğun yaşının küçük (özellikle 0-3 yaş arası) olması durumunda mahkeme velayeti anneye vermeyi tercih etmektedir. 

Boşanma Davasında Haklarınız Nelerdir?

Bu hakların neler olduğunu sizi ve evlilik öykünüzü dinlemeden net bir şey söyleyemeyiz. Ama kısaca;

  • Eğer varsa çocuğunuzun velayetini talep edebilir,
  • Kendiniz ve çocuklarınız için boşanma süresince tedbir nafakası,
  • Boşanma kesinleştikten sonra ise kendiniz için yoksulluk çocuğunuz için iştirak nafakası talep edebilirsiniz.
  • Maddi ve manevi tazminat talep edebilirsiniz,
  • Düğünde takılan ziynet eşyalarınız elinizden rızanız dışında alındıysa bunları da talep edebilirsiniz.
  • Yine ayrıca bir mal rejimi davası açarak evlilik süresince edinilen mallar üzerindeki haklarınızı da temin edebilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma şartları nelerdir?

Anlaşmalı boşanma şartları T.M.K ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Eşlerin anlaşmalı boşanma davası açabilmeleri için bu anlaşmalı boşanma şartlarını  yerine getirmesi gerekmektedir.

  1. Anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen eşlerin boşanma davası açılmazdan önce geriye dönük en az bir yıl evli olmaları gerekmektedir. 1 yıldan daha kısa süredir evli olan ve boşanmaya karar veren çiftler anlaşmalı boşanma işlemi gerçekleştirememektedirler.
  2. Evlilik birliğini sona erdirmek için anlaşmalı boşanma gerçekleştirmek isteyen eşlerin her konuda uzlaşma içerisinde olması gerekmektedir. Uzlaşma içerisinde olacakları konular mal paylaşımı, nafaka, maddi ve manevi tazminat, varsa çocukların velayeti gibi konular olmalıdır. Bu uzlaşmanın yer aldığı bir de anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) imzalanmalıdır. (Protokol içeriğinde neler olacağı yazının ilerleyen aşamasında mevcuttur.)
  3. Taraflar anlaşmalı boşanma davasını görüleceği gün ve saatte mahkeme salonunda bizzat hazır bulunmalıdırlar. Bunun sebebi hakimin boşanma ile ilgili olarak tarafların özgür iradelerini duruşma esnasında beyan etmelerini eşlerden isteyecektir. Eşlerden birisinin ve ya her ikisinin de mahkeme salonunda olmaması durumunda hakim boşanma işlemini neticelendirmeyecektir. Bu nedenle eşlerin anlaşmalı boşanma davası esnasında mahkemede olmaları gerekmektedir. Gaziantep boşanma avukatı
 

Boşanma Davamda Avukat tutmalı mıyım?

Sadece boşanma davalarında değil hiçbir davada avukat tutma mecburiyeti bulunmamaktadır.

Ancak davalar çeşitli usul ve sürelere bağlanmıştır. Teorik ve pratik bilgi ile tecrübe ve beceri gerektirir.

Bunun içindir ki nasılsa mecbur değilmişim deyip bir boşanma avukatından yararlanmamak, dava için aldığınız riskten başka bir şey değildir.

Boşanma avukatları, boşanma hususunda doğan hakların en ince ayrıntısına kadar haberdar olduklarından, dava süreci boyunca bu hakların en iyi şekilde kullanılması adına sizleri yönlendirme vazifesini yerine getireceklerdir.

Her ne kadar boşanma davası için avukat tutma zorunluluğu olmasa da bürokrasinin hantallığı, menfaatlerin en doğru şekilde savunulması, delillerin uygun bir şekilde sunulması gibi dava sürecini doğrudan ve ya dolaylı olarak etkileyen bir çok unsur bulunmasından dolayı davalarda bir avukatın sizi savunması, davanın sizin adınıza en faydalı şekilde sonuçlanmasına olanak sağlamış olacaktır.

Bu nedenle boşanma davası sürecinde haklarınızın korunması adına uzman boşanma avukatı tarafından hukuki destek almanız menfaatinize olacaktır.

Avukat ile hareket etmek Boşanma davasının en kısa ve doğru şekilde sonuçlanmasında yardımcı olacaktır.
Boşanma davaları için avukat tutulması bir yandan sürecin hızlanmasını sağlarken diğer yandan da sürecin doğru bir şekilde sonuçlanmasını sağlamaktadır.

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Evlilik kararı alırken bir kere düşünüyorsak boşanma kararı alırken bin kere düşünmeliyiz. Bu kararı vermek kadın eş için de erkek eş için de zordur.

Her ne kadar insanoğlu hatayı karşıda aramaya yatkın ise de evlilikte amaç hata aramak değil mutlu olmaktır. Evlilikte en  büyük hedef mutluluktur, huzurdur. 

Münakaşaları kazanmak ve “Sana böyle olduğunu söylemiştim” demek değildir.

Boşanma Davaları

Boşanma davalarında Boşanma Avukatlarına dair Sıkça Sorulan 10 Soru - 10 Cevap

Eşimle en kısa zamanda nasıl boşanabiliriz?

Anlaşmalı boşanma şartlarına uyduğunuz takdirde eşinizle çok çabuk bir sürede boşanabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma için evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması, duruşmada iki eşin de bulunması ve boşanma ve boşanmanın sonuçları üzerinde ( tazminat, nafaka,velayet gibi ) tarafların anlaşmış ve protokol imzalamış olmaları gerekir. Davanın daha çabuk sonuçlanabilmesi için davanın avukat vasıtasıyla yürütülmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Normalde şartlarda usulüne uygun olarak açılmış bir davada ilk duruşma günü genelde 2 ay ile 3 ay arasında bir tarihe verilmektedir. Yani her şey yolunda giderse dava açtıktan sonra 2 - 3 ay içinde boşanabilirsiniz. Avukat marifetiyle davanın açılması halinde bu süre yaklaşık 2 gün ile 30 gün arası bir zaman almaktadır. Bu hususta mahkemenin durumu, özellikle iş yükü ve avukatınızın işini eksiksiz ve doğru yapması önemlidir.

Eşimle 1 yıldan az zamandır evliyiz; diğer taraftan her ikimizde duruşmaya çıkmak istemiyoruz. Boşanmanın sonuçlarında ( tazminat,velayet ve nafaka vs. ) anlaştık. Yine de çabuk boşanabilir miyiz?

Bu durumda boşanma davası anlaşmalı boşanma prosedürüne göre açılamayacaktır. Anlaşma boşanma davaları kadar çabuk sonuçlanması beklenilemez. Dava, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebep ve maddesine dayanılarak açılacaktır. Bu durumda davayı açtıktan yaklaşık 6 ay ile 1 yıllık zaman zarfı içinde boşanabilirsiniz. Ancak boşanma davalarında tecrübeli bir avukatın yardımı ile bu sürenin en iyi şartlarda 2 gün ile 4 ay arasında olması da mümkün olabilmektedir. Burada da önemli olan mahkemenin durumu, davayı açacağınız mahkemenin uygulaması, avukatınızın bu konudaki bilgi ve çalışmasıdır.

Boşanma konusunda eşimle anlaştık. Ancak boşanmanın sonuçlarında anlaşamadık. İstediğim nafakayı vermezse boşanmam. Çocuğun da bende kalmasını istiyorum. Bu durumda kısa sürede boşanabilir miyim?

Boşanma davasının çabuk neticelenmesinin en önemli şartı, boşanmanın sonuçlarında anlaşmış olmaktır. Yani boşanma iradenizin yanında boşanmanın neticeleri konusunda da herhangi bir ihtilaf bulunmamalıdır. Aksi halde davanız, temyiz aşaması da dâhil olmak üzere tahmini en az 2 yıl sürecektir. Davanızın tahmini 5 yıla kadar uzaması da söz konusudur.

Eşimle hiçbir şekilde anlaşamıyoruz. Devamlı suretle kavga ediyoruz. Benim kabul edemeyeceğim davranışlar içinde eşimden boşanmak istiyorum. Nasıl boşanabilirim?

Böyle bir durumda eşinize şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşama davası yöneltmeniz ve bu davada iddialarınızı ispatlamanız gerekmektedir. Dava dilekçenizde eşinizle ilgili belirtmiş olduğunuz sorunları belgelerle yada tanık beyanlarıyla ispat edemezseniz açacağınız dava reddedilecektir. Gaziantep de açılacak Boşanma davalarında dinlenen tanıkların beyanlarında görgüye dayalı olanlarına itibar edilecektir. Kulaktan dolma bilgilere istinaden yapılacak tanıklığa itibar edilmez.
This is a block of text. Double-click this text to edit it.

Eşime karşı boşanma davası açtım ancak şiddetli geçimsizliğimize ve kavgalarımıza hep akrabalarım şahit oldu .Açmış olduğum davada akrabalarımın şahit olarak dinletebilir miyim?

Boşanma davalarında bilinenin aksine herkesin şahitliği geçerlidir. Yeter ki mahkeme huzurunda şahitlik etmek istesin. Bu bakımdan anne baba kardeş gibi yakınların bile şahit olarak dinletilmesinde bir engel yoktur. Ancak mahkeme şahitlerin akraba olması halinde yeminsiz olarak dinleyecektir. Dilerse yemin edebilir. Akraba olmayan şahitler ise yeminli dinlenir.

Boşanma davalarında kaç çeşit nafaka var. Nafaka alabilmem için gerekli şartlar nedir. Hem kendim için hem çocuk için nafaka alabilir miyim?

Boşanma davalarında tedbir, iştirak ve yoksulluk olmak üzere üç çeşit nafaka söz konusudur. Tedbir nafakası boşanma davasının devamınca boşanma davasıyla ayrı yaşama hakkını elde etmiş çalışmayan eşe ve varsa çocuğa verilir. Tedbir nafakası davanın boşanmayla neticelenmesi halinde eş için yoksulluk nafakasına çocuk için iştirak nafakasına dönüşür. Eşin nafaka alabilmesi için çalışmaması yada gelirinin olmaması şarttır. Geliri olan eş nafaka alamaz. Çocuk için ise talep halinde her halükarda iştirak nafakasına hükmedilir. Boşanma davalarında hem eş hem de çocuklar için iki ayrı nafakaya hükmedilebilir.

Eşim yabancı. Eşimin Türk olmaması Türkiye' de boşanmamıza engel mi?

Taraflardan birinin hatta ikisinin de Türk olmaması boşanma davasının Türkiye' de açılmasına engel değildir. Bu konu ile ilgili mevzuatı bilirseniz Türkiye' de boşanmanız mümkün olabilecektir. Taraflar yurt dışında ise Türkiye' de avukata vekâlet vererek ( bulundukları yerin konsolosluğundan ) Türkiye' de boşanabilirler. ( Boşanma davası için avukata verilecek vekâletname mutlaka fotoğraflı ve boşanma özel yetkisini havi olmalıdır. Daha önce vermiş olduğunuz herhangi bir dava vekâleti, içinde boşanma yetkisi bulunmuyorsa yeterli olmamaktadır.

Ben eşimle ( Türk ya da yabancı ) yurt dışında boşandım. Türkiye' de de nüfus kaydıma geçmesini istiyorum. Bu konuda ne yapabilirim?

Yurt dışındaki boşanma kararının tanıma - tenfiz yolu ile Türk mahkemelerinde de karara bağlanması gerekmektedir. Ancak daha pratik bir yol olarak tarafların Türk mahkemelerinde tekrar boşanmalarına da uygulamada rastlanmaktadır. Bu yol çok daha kısa sürede ve çok daha az masrafla tarafların sorununa çare olabilmektedir. Gaziantep de açılacak tanıma ve tenfiz davalarında taraflara duruşma gününün tebliğ edilmesi usulen zorunludur. Bu durumda yurt dışı bulunana eşinize tebligatın gidiş geliş engelini aşmak ve zamandan kazanmak adına her iki tarafında bir avukatı vekil tayin etmesinde süre bakımdan çok ciddi yararlar sağlayacaktır. Türkiye'de tanıma ve tenfizi yapılacak yabancı mahkeme kararlarının aslının, Apostille şerhinin alınmış şekli ile ve bütün bu belgelerin de ilgili ülkede tercümesinin ve bu tercümenin de ilgili yerdeki konsoloslukça tasdik edilip öylece Türk Mahkemelerine sunulması gerekmektedir.

Boşandıktan sonra nüfus kaydım ne zaman değişir ve ne yapmam gerekir?

Boşanma kararı verildikten ve temyiz edilmeyip kesinleştikten sonra ya da temyiz neticesinde kesinleştikten sonra, yazı işleri müdürü, boşanma ilamını, nüfus müdürlüğüne gönderir. Gaziantep Nüfus müdürlükleri online çalıştıklarından, ilamın kesinleşmesini müteakip yaklaşık 1 hafta içinde boşanma ilamınız nüfus kaydınıza işlenmiş olacaktır. Bunu herhangi bir yerdeki nüfus müdürlüğünden nüfus kaydı alarak öğrenebilirsiniz. Kararın nüfusa gönderilmesi için herhangi bir talepte bulunmanız ve masraf yapmanız gerekmemektedir. Karar nüfusa geçince yeni nüfus cüzdanınızı muhtemelen 1 gün içinde alabilirsiniz.

Boşandıktan sonra nüfus kâğıdımda medeni hal olarak ne yazar?

Eskiden boşanma sonrası nüfus kâğıdında "dul", "boşanmış" gibi ibareler yer almaktaydı. Artık sadece " bekâr " ibaresi yer almaktadır.

Boşanma Avukatı ile ne konuşacağım?

Öncelikle görüşme için aşağıda yazan iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak sizin ve ilgili boşanma avukatımızın müsait olduğu bir gün ve saate randevu oluşturunuz. Randevunuza gelirken kimliğinizi unutmayınız.

Boşanma davası açmaya karar verdiniz veya eşiniz tarafından size boşanma davası açıldığından haberdar oldunuz. Artık sizin uzman bir boşanma avukatı ile yola devam etmeniz gerekmektedir.

Elbette davanızı kendiniz de takip edebilirsiniz ancak boşanma işlemleri hukuki usul bilgisi, kanun bilgisi gerektirdiği gibi duruşma esnasında profesyonel tepkiler verilmesi gereken  titizlikle yürütülmesi gereken davalardır.
Bu sebeple avukatınız olmadan başarılı olma şansınız düşüktür. Unutmamanız gerekir ki boşandıktan sonra çok daha büyük kayıplara uğramamak adına bir avukatla çalışmanız sizin iyiliğiniz içindir.

Kimse ufacık bir olaydan dolayı yıllarca emek verdiği evliliğini bitirmek istemez. Ne kadar zor verilen bir karar olduğunun farkındayız. Fakat her insan nasıl farklıysa evlilik sürecinde yaşadıkları da birbirinden çok farklı. Biz avukatınız olarak boşanma kararı aldıktan sonra size en iyi şekilde yardımcı olabilmek için yazılı bir özet isteriz.

Peki nasıl hazırlayacaksınız bu özet bilgileri?

Elinize boş bir sayfa alıp sakin kafa ile sizi bu evliliği bitirmeye iten olayları kısaca yazınız. Örneğin;

“Kuzenim Ahmet’in düğününde ailesinin huzurunda bana hakaret etti.”
“İkinci çocuğumuz doğduktan sonra akşamları kahveye gitmeye ve kumar oynamaya başladı”
“Henüz üç aylık evliyken Instagramda tanımadığı kadınlarla mesajlaşmaya başladığını öğendim.”
“Kızımızın mezuniyetine sarhoş geldi ve okulda rezillik çıkardı.”
“Ev almak için biriktirdiğimiz parayla imam nikahlı bir kadınla evlenip onun üzerine ev almış.”
“Karım işe gidiyor sanıyordum meğer sevgilisi varmış. İş seyahatine diye sevgilisiyle tatile gitmiş”
“Kocam beni sürekli dövüyor.”
Gibi kısa ve net olarak sıkıntılarınızı yazmanızı istiyoruz. Bunun sebebi görüşmemiz esnasında yaşadığınız her şeyi hatırlayamıyorsunuz ve dava dilekçenizi sizin anlattıklarınıza göre oluşturduğumuz için bazı haklı boşanma sebepleriniz öne sürülmemiş oluyor. Dava açıldıktan sonra ise bir hukuk ilkesi olan “İddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı” engeline takılarak bu sebebi öne süremiyoruz.
Ama siz hazırlıklı olarak gelirseniz bizde sizin yaşadığınız sorunları mahkeme hakimine en iyi şekilde anlatarak haklılığınızı ispatlayabiliyoruz.

Elbette dava yalnızca iddialarla kazanılmaz.

Eski bir hukuk deyimi vardır. “Müddei iddiasını ispatla mükelleftir.”

Yani bir iddianız varsa bunu kanıtlamazsanız sözden öteye geçemez ve mahkeme bunu kararında göz önünde bulundurmaz. Bu sebeple boşanma davanızda iddialarınızı yazarken bunu nasıl kanıtlayacağınızı da yanına yazmanızı ayrıca delillerinizi yanınızda getirmenizi rica ederiz. Şöyle ki yukarıdaki bazı sebeplerinizi kullanalım;

“Kuzenim Ahmet’in düğününde ailesinin huzurunda bana hakaret etti.
Düğün kasetinde net bir şekilde duyuluyor.
“İkinci çocuğumuz doğduktan sonra akşamları kahveye gitmeye ve kumar oynamaya başladı.
Mesajlaşmalarımız var. Komşularımız bana tanıklık yapacak.”
“Ev almak için biriktirdiğimiz parayla imam nikahlı bir kadınla evlenip onun üzerine ev almış.
Bankadaki paramızı sevgilisine havaleyle göndermiş, Facebook da evin tapusunu paylaşmış ‘Hayırlı olsun gülüme sana feda olsun’ yazmış. Dekont ve fotoğrafı buldum.” gibi delillerinizi de iddialarınızla bize vermelisiniz.
Böylece sağlıklı ve emin adımlarla süreci başlatacak karşı tarafın inkar etmesini önlemiş olacağız. Unutmayın ki her delil mahkemece dikkate alınmaz. Bir delilin hukuk dava dosyanıza sunulabilmesi için hukuka uygun şekilde ele geçirilmiş olması gerekir.

Bu konuda da ofisimizin boşanma avukatları sizi yönlendirecektir. Sizin kesinlikle davayı kazanmanızı sağlayacağına inandığınız delil hukuka aykırı yolla elde edilmiş bir delil ise ve bunu biliyorsanız kendi elinizle kendinizi ateşe atarsınız. Hele hele kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması yasağını ihlal ettiyseniz bir de ceza davasıyla uğraşmak zorunda kalırsınız.

Bırakın hangi delilin davanızda kullanılıp kullanılmayacağına boşanma avukatınız karar versin.

© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
envelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhabalar;
Hukuki sorunuz var ise bize yazmaktan çekinmeyiniz.
Call Now Button linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram