Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA

Evliliğin taraflarının boşanmanın temel unsuru olan boşanma, evlilik birliğinden doğan çocukların velayeti, maddi / manevi tazminat ve iştirak / yoksulluk nafakası konularından en az birinde anlaşamaması sebebi ile istek ve savunmalarını mahkemede dile getirdikleri bir boşanma dava çeşididir. Bu tür çekişmeli davalar, anlaşmalı boşanma davasına göre çok daha uzun sürmekte ve tarafların iddialarını ispatlamaları mahkemece beklenmektedir.

Öncelikle dava açmak isteyenlere tavsiyemiz, dava aşamasında ve boşanma davası sonrasında uğrayacağınız hak kayıplarını önlemek amacıyla mutlaka bir avukatın yardımına başvurmanız.

Bu yardım yazılı olabileceği gibi sözlü olarak da istenebilir. Ya da Online Avukatlık Desteği de alabilirsiniz!

Alınacak yardım neticesinde tüm taleplerinizi bir dilekçe haline getirip tarafların son 6 ay birlikte yaşadıkları yerdeki ya da taraflardan birinin ikametgahlarının bulunduğu yer Aile Mahkemesi’ne başvurulur.

Bu açıklamalar ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI İÇİN KISMEN GEÇERLİDİR. ZİRA TARAFLARIN ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI AÇMASI DURUMUNDA BELİRLEDİKLERİ HERHANGİ BİR YERDEKİ AİLE MAHKEMESİNE DE BAŞVURMALARI MÜMKÜNDÜR!

BOŞANMA DAVASI HANGİ NEDENLERLE AÇILIR?

ANLAŞMALI BOŞANMA

Kimse evlenirken boşanmak için evlenmez. Ancak evlilik birliğinin tamamen sonlanması hususunda artık hem fikir olunmuşsa , bir çok insan , evlenirken gösterdikleri saygıyı boşanırken de gösterebilmektedirler.
Bu da anlaşmalı boşanma kurumunu doğurmuştur. Müşterek çocukları varsa onların velayetinden tutun da , sahip oldukları menkul, gayrimenkul ve araçların paylaşımına, nafaka, tazminat konularına kadar her konuda anlaştıklarını gösterir bir protokol düzenleyerek tek celsede boşanabilmektedirler. Elbette ki bir çok insan bu şekilde boşanma yolunu seçerek, yıpranmadan ve yıpratmadan boşanmayı başarabilmektedir. Ancak yaşanılan olayların boyutları gereği anlaşma zemini yakalayamayanlar da çekişmeli boşanma davası açarak taleplerini dile getirmektedirler.

GENEL BOŞANMA (ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK)

Ülkemizde açılan boşanma davalarının içerisinde en çok kullanılan gerekçedir. Çünkü yaşanılan sorunların kaynağı ne olursa olsun sonuçta oluşan ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK olduğundan, dava konusu kısmına yazılan hep bu gerekçe olmaktadır.
Bu davada davayı açan kişi, evliliğin bitmesinde karşı tarafın kusurlu olduğunu tanık ve diğer delillerle ispat etmek zorundadır.

ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ

Anlaşmalı boşanma ve şiddetli geçimsizliğe dayalı boşanma davalarının dışında bir de özel boşanma sebepleri vardır.
Bunlar da altı aydan fazla sürmüş terk, akıl hastalığı, cana kast ve fena muamele, onur kırıcı davranış, zina, suç işlemek ve haysiyetsiz yaşamdır.
Ancak genel manada gerekçe olarak gösterilen nedenlerden sayılmaz. Çünkü pek çok sorun genel bir kapsam olan şiddetli geçimsizlik başlığı altında toplandığından daha çok boşanma davalarında davanın konusu olarak şiddetli geçimsiz nedeniyle açılan boşanma davası gösterilir.

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

DAVA AÇILAN EŞ BOŞANMAYI İSTEMİYORSA BU DAVAYI NASIL ETKİLER?

Eşlerden birinin boşanmak istememesinin sebebi, gerekli maddi gücü olmaması, karşı tarafa bedel ödetmek istemesi, alacaklarını alma yolunda bunu bir araç olarak görüp davayı uzatmak istemesi olabilir. Ya da gerçekten eşini seviyor ve evliliğinin bitmesini istemiyor da olabilir. Ancak davayı açan taraf bu konuda kararlı ise ve evliliğin bitmesine neden olacak olayların müsebbibi karşı taraf ise ve bunu ispatlarsa , diğer eşin kabulü olmaksızın dava sonuçlanır. Tarafların aile nüfus tablosu, şahit beyanları, gerekli görüldüğü takdirde mahkeme psikoloğunun tarafları dinleyerek hazırlamış olduğu rapor mahkemeye sunulup dosya tamamlandığında, hakim için aydınlatılması gereken herhangi bir konu kalmadığında hakim kararını verir; ya davayı kabul eder ya da reddeder.

BOŞANMA DAVASINDA MÜŞTEREK ÇOCUĞUN YA DA ÇOCUKLARIN VELAYETİ KİME BIRAKILIR?

Velayet konusunda hakim öncelikli olarak çocuğun menfaatini düşünür. Tarafların durumlarını göz önünde bulundurur.
Fakat eğer çocuğun yaşı çok küçükse ve anne bakımına muhtaç durumda ise genel olarak anneye bırakılması esası gözetilir.

Ancak münferit durumlarda yaşanan farklılıklar nedeniyle yani annenin bakamayacağına kesin olarak kanaat getirilse çocuk babaya da verilebilir.

Bazı durumlarda mesela annenin akıl hastalığı ya da iffetsiz bir yaşam sürmesi gibi durumlarda velayet babaya bırakılabilir. Elbette bu konuda kesin yargılara varmak yanlış olacaktır.

Her dava farklı hayatlar ve farklı olguları içerir. Ayrıca çocuğun kendisini ifade edebilecek bir yaşta olması halinde mahkemece görevlendirilecek pedagogun çocukla yaptığı görüşme neticesinde hazırlayacağı rapor da velayetin kimde kalacağı hususunda yol gösterecektir.
Bu nedenle her münferit olayı kendi şartlarına göre değerlendirmek gerekir ki hakimler de bu şekilde değerlendirerek sonuca varırlar.

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Boşanma davasında mahkeme masrafları ne kadar tutar?

Mahkeme masrafları boşanma davasının türüne ve çeşitli taleplerinize göre değişiklik gösterecektir. Çekişmeli boşanma davalarında ziynet, eşya iadesi, mal varlığının tasfiyesine ilişkin talepleriniz varsa, masraflar bunların değerine göre belirlenecektir. Ayrıca, boşanma davası hakimin inceleme ve araştırma yapmasını gerektirebilir. Boşanma davasında yapılan her ek işlem için ücret ödenmesi gerekir. (Örneğin; velayet hakkına ilişkin talep halinde hakimin pedegog / psikolog ataması) Bu sebepten dolayı çekişmeli boşanma davalarında mahkeme masrafları ile ilgili net bir miktar söylemek mümkün değildir. Anlaşmalı boşanma davalarında ise, hakim tarafından genellikle bir araştırma yapılmadığından dava masrafı önceden bellidir.

Evliliğin sona ermesi anlamına gelen boşanma davaları oldukça kapsamlı bir alandır.
“Boşanma avukatı” tabirinin altında birçok sorumluluk yatmaktadır. Avukatın boşanma davasının açılması ve takip edilmesi sürecindeki görev ve sorumluluklarının kaynağı Türk Medeni Kanunu’dur.
Avukatlık Büromuz Gaziantep Barosuna kayıtlı olup ofisimiz bünyesinde Boşanma Avukatları mevcut olup Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerine hizmet vermektedir.
Boşanma Avukatı; gerek eşler ve çocuklar gerekse toplum açısından önemli etkileri olan boşanma davasında yolunuzu aydınlatan kişidir. Boşanma davaları çekişmeli olması durumunda sonuçları ağır kararlar çıkabilmektedir. Bu çerçevede boşanma avukatınızın destek ve deneyimi önemlidir.

Gaziantep'te Boşanma Avukat Ücretleri

Boşanma avukatı ücretleri ne kadardır? şeklinde sıkça karşılaştığımız bu soruyu da samimi bir şekilde ele alacağız.
Öncelikle şunu bilmeniz gerekir ki davanın zorluğuna ve karışıklığına göre dava ücretleri farklılık gösterir. Örneğin daha kolay ve hızlı bir prosedür olan anlaşmalı boşanma davasında avukat ücreti de daha az olur.
Avukatlık ofisimiz  hakkaniyete değer veren bir ofis olarak davada ne kadar emek sarf edecekse o oranda boşanma avukatlık ücretini belirleyecektir.

2021 yılı için boşanma avukatı

 • Çekişmeli boşanma davalarında alabileceği asgari/minimum ücret … TL‘dır.
 • Anlaşmalı boşanma davalarında avukatlık ücreti ise … TL‘dır. 

Şu hususa dikkat etmeniz gerekir; yargılama giderleri mahkeme tarafından talep edilen ve avukatlık ücretinin haricindeki bir masraftır.
Ekonomik gücü olmayan vatandaşlar Gaziantep Barosundan “adli yardım” başvurusu yapabilirler.
Adli yardım; kişilerin ekonomik açıdan güçsüz olduklarını kanıtlayarak Gaziantep Barosundan ücretsiz avukat talep etmeleri sürecine verilen isimdir.
Vatandaşlar adli yardıma başvuru için gerekli belgeleri neler olduğunu tıklayarak neler olduğunu  öğrenebilirler. 

Boşanma Davası Sürecinde Avukat Desteğinin Önemi

Boşanma süreci taraflar için sancılı bir süreçtir. Özellikle Korona virüs salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığı bu günlerde bir yandan adliye işlemleri ile meşgul olmak eşler için büyük bir meşguliyet yaratabilmektedir.

Kişiler çoğu zaman Gaziantep’de ücretsiz avukat danışma desteği ararlar. Ücretsiz avukat desteği yukarıda da izah edildiği üzere Gaziantep Barosu’nca Adli Yardım sistemi ile mümkün olduğunu belirttik.

Boşanma avukatı Gaziantep aile mahkemesinde açacağı davayı boşanma dilekçesi ile başlatır. Aile hukukundan kaynaklı boşanma davası sürecinde avukatınız gerek ruhsal gerek ekonomik açıdan size en yüksek faydayı sağlamak amacı ile emek harcar. Boşanma davası sürecini deneyimli ve iletişim becerileri sağlam bir boşanma avukatı ile yönetmeniz tavsiye edilir. Zira boşanma davası yıpratıcı bir süreçtir ve eşler, çocuklar ve toplum açısından önemli etkileri vardır.

Evliliğin sevgi birlikteliği olduğu, ailenin sıcak ve koruyucu bir yuva özlemini giderdiği aşikardır. Ancak temelinden sarsılmış durumda olan bir evliliği devam ettirme çabası da bir o kadar yıpratıcıdır. Boşanma konulu davalarda sona eren sadece evlilik değildir; malvarlığı paylaşımı, tazminat, nafaka, velayet gibi hususlar gündeme gelecektir.

Sonuç olarak; bu yazımızda sizler için Gaziantep’te sunulan aile hukuku ve boşanma avukatlığı hizmeti hakkında bilgiler sunduk. Gaziantep’te faaliyet gösteren avukatlık büromuz Gaziantep boşanma avukatı hizmeti sunmaktadır. Aile hukuku avukatı, boşanma avukatı ile ilgili aklınıza takılan sorularınız için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

Boşanma Avukatının Sorumlulukları Nelerdir?

Boşanma davaları kanunda öngörülen belirli sebeplerin varlığı halinde evlilik birliğinin sona erdirilmesini ve ayrıca çeşitli tedbirlerin birlikte düzenlenmesini sağlama amacına dayalı bir dava türüdür. Boşanma dilekçesinde boşanma sebepleriniz ve talep ettiğiniz tedbirler avukatınız tarafından hazırlanır. 

 • Eşlerin Mal Rejimi,
 • Tedbir Nafakası,
 • Ortak konutun eşe tahsisi,
 • Evlilik İçerisinde Elde Edilen Mallara Katkı payı,
 • Çocuğun Velayeti,
 • Ortak hayatın yeniden kurulamaması,
 • Affetmenin gerçekleşmesi,
 • Eşin malları üzerinde tedbir uygulanması,
 • Mal rejiminin tasfiyesi,
 • Yabancı uyrukluların boşanma süreci,
 • Boşanma davasına karşı dava açmak,
 • Sosyal inceleme raporu,
 • Şiddet mağduru eş lehine koruma kararı alınması,
 • Boşanma neticesinde mal rejiminin tasfiyesi,
 • Bilirkişi raporuna itiraz,
 • Soruşturma,
 • Boşanma kararının istinafa götürülmesi,
 • Boşanma davasında tedbir nafakası bağlanması,
 • Hukuka aykırı kararın düzeltilmesi,
 • Ortak konutu boşanma sürecinde hangi eşin kullanacağı,
 • Boşanma kararını temyiz etme,
 • Boşanma davasında adli yardımdan faydalanma,
 • Boşanma davası sürecinde tahkikat,
 • Boşanma davasındaki tanık beyanlarına karşı beyan,
 • Babanın çocuğu görmesi(kişisel görüş),
 • Dava süresince geçici velayet,
 • Yardım nafakası,
 • Mehir senedi,
 • Nafakanın kaldırılması,
 • Ayrılık kararı alınması,
 • Fiziksel şiddete dayalı boşanma davası açılması,
 • Açılan boşanma davasının reddedilmesi talebi…

Boşanma konusunda sorulan sorulara avukatlarımızca cevaplar

Boşanma Davası Türleri Nelerdir?

Boşanma davası genel olarak çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Kanuna göre boşanma sebepleri,
Zina, hayata kast, eşe çok kötü muamele, yüz kızartıcı suç işleyen eşten boşanma,
terk nedeniyle boşanma, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması, anlaşmalı boşanma ve fiili olarak ayrı yaşama şeklinde sayılmıştır.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen eşlerin evliliğinin 1 tam yılı doldurmuş olması gerekir. Bir tam yılı doldurmamış eşler anlaşmalı olarak boşanamazlar. Ancak bu durumda eşlerin yukarıda sayılan nedenlerle çekişmeli boşanma davası açmalarının önünde bir engel yoktur.

Boşanma Süreci Nasıl İşler?

Boşanmada tüm süreçler dava dilekçesinin hazırlanması ile başlar, davanın açılması, dilekçenin tebliği, ESD araştırmasının yapılması, cevap dilekçesinin verilmesi, cevap dilekçesine cevap dilekçesi ile bu dilekçeye cevap verilmesi ile devam eder. Yine ön inceleme duruşması, tanıkların dinlenilmesi ve diğer delillerin toplanmasının akabinde esasa ilişkin beyanların sunulması ile ilk aşaması sona erer. Bu aşamadan sonra, gerekçeli kararın tebliği, istinaf ya da temyiz merciine başvurulması aşamaları da mevcut olabilir.
Nihayetinde kararının kesinleşmesi ve nüfus müdürlüğüne işlenmesi ile süreç tamamlanır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası ne kadar sürer en çok sorulan sorulardan biridir. Genel olarak anlaşmalı davalar, davanın açılması, duruşmaya çıkılması ve kararın kesinleşmesi için yapılması gereken çeşitli işlemlerle birlikte yaklaşık 3-4 aylık bir süreç alıyor. Çekişmeli davalar ise ilk derece mahkemesinde ortalama 16-20 ayda bitiyor.

En Hızlı ve En İyi Nasıl Boşanılabilir?

Önemli olan en hızlı şekilde boşanılması değil, en doğru şekilde boşanılmasıdır. Tarafların tüm haklarını alabildiği sonuç en iyi boşanmadır.

Boşanma Davasını Hangi Tarafın Açması Avantajlıdır?

Boşanma davasını hangi tarafın açtığı değil, açan tarafın iddialarını ispatlaması önemlidir. Öte yandan bir taraf boşanma davası açtıktan sonra diğer tarafın da karşı boşanma davası açma hakkı bulunmaktadır.
Boşanmada iddialarını en doğru şekilde sunan ve bunları ispatlayabilen taraf avantajlıdır. Kadın ya da erkeğin davayı açmasının hiç bir önemi bulunmamaktadır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, aile mahkemesine, aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemesine hitaben yazılacak 3 nüsha dilekçe ile açılmaktadır. Davanın açılmış sayılması için başvuru harcı, peşin harç ve benzeri harçlar ile gerekli gider avansının yatırılmış olması gerekir.

Boşanma İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Boşanma için bugünkü internet ortamında tek gerekli olan belge TC Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanıdır. Aile cüzdanı, pasaport, tapu kayıtları, ikametgah ilmühaberi, doğum belgeleri gibi kayıtlara gerek yoktur.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Boşanma dilekçesinin hazırlanması için çeşitli kanunlarda belirlenmiş şekillere uyulması gerekmektedir. Dava dilekçelerinin içermesi gereken bazı ifadeler bulunmaktadır. Bunlara uyulmaması halinde dilekçe reddedilebileceği gibi, davanın açılmamış sayılmasına da karar verilebilmektedir. Bunun yanında, içerik olarak yanlış hazırlanmış bir dava dilekçesi, hak kayıplarına da neden olabilir.

İki Eş de Mahkemeye Gelmek Zorunda Mıdır?

Evliliğin sona ermesi için açılan bu davaları ikiye ayırmak mümkündür: Bunlardan ilki anlaşmalı davadır. Anlaşmalı açılan davada her iki taraf mahkemeye çıkarak evliliğin sona ermesini hür iradeleriyle istediklerini hakime açıklamak zorundadırlar. Anlaşmalı davada, duruşmada tarafların temsili vekaletle olmamaktadır.
Diğer yandan çekişmeli olarak açılan davada tarafların mahkemeye çıkmasına gerek yoktur. Taraflar yerine vekil edecekleri avukatları da mahkemede kendilerini temsil edebilirler.

Duruşmaya Bizzat Katılmak Gerekir Mi?

Duruşmaya eğer dava anlaşmalı değilse tarafların bizzat katılmasına gerek yoktur. Tarafların avukatları da katılarak davayı takip edebilir.

Davaya Gidilmezse Ne Olur?

Davaya gidilmediği ve dava avukatla da takip edilmediği takdirde dava düşer. Bu durumda davaya yetişemeyen, duruşma gününü yanlış hatırlayan, hatalı not eden tarafın davayı yenileme hakkı bulunmaktadır.

Davayı Takip İçin Avukat Tutulması Gerekir Mi?

Hukukumuza göre dileyen herkes mahkemeler önünde işini kendi başına takip etme hakkına sahip. Özellikle tarafların bir mal varlıklarının olmadığı, iki tarafın da çalıştığı, müşterek çocuklarının olmadığı ve iki tarafın da evliliğin sona ermesini isteyerek anlaşabildiği durumlarda avukat tutulmasına gerek olmayabileceğini düşüncesindeyiz. Ancak, özellikle çekişmeli davalarda mahkemelerin kusurlu eşe yüklediği maddi ve manevi tazminatlar çok yükseldi. Tarafların sosyal ve ekonomik durumuna, kusurun ağırlığına göre 50.000,00 TL hatta 100.000,00 TL’ye varan maddi ve manevi tazminatlara hükmedilebiliyor. Yine bazı durumlarda eşin durumuna uygun olmayan miktarlarda nafakaya karar verildiğini de görebiliyoruz. Dava dilekçesi bir şekilde hazırlanabilse bile, cevap dilekçesi, replik ve düplik dilekçeleri, delil dilekçesi, ıslah, itiraz, esas hakkında beyan dilekçeleri, delillerin toplanması, tanıklara soru sorulması gibi iş ve işlemler göz önüne alındığında avukatsız olarak bir davanın yürütülmesinin çok zor olduğunu düşünüyoruz. Diğer yandan bu davalar teknik olarak ceza davalarıyla birlikte en zor davalardan. Yargıtay’ın 2., 6. ve 8. Daireleriyle birlikte 4. ve 12. Daireleri’nin ve Hukuk Genel Kurulu’nun da tüm ilgili kararlarını takip etmeyi gerektiriyor.

Eşinden Şiddet Görenler Ne Yapmalı?

Şiddet gören eş mutlaka en yakın karakola başvurarak durumu tutanak altına almalıdır. Buradan şiddete uğrayan mağdur, hastaneye gönderilerek kendisine darp raporu aldırılır.

Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Çocuğun velayeti verilirken çocuğun üstün yararı gözönünde bulundurulur. Bunun için çocuğun yaşına, cinsiyetine, ebeveynlerin çocukla olan ilişkisine, ekonomik ve sosyal durumlarına da bakılmalıdır.

Boşandıktan Sonra Hemen Yeniden Evlenilebilir Mi?

Davada verilen kararın kesinleşmesinden sonra erkeklerin hemen yeniden evlenmesi mümkünken, kadınların bekleme süresini doldurmaları gerekir.

İddet (Kadın İçin Bekleme Süresi) Nedir?

Boşanan kadının yeniden evlenebilmesi için 300 günlük bekleme süresini tamamlaması gerekmektedir. Ancak bu süre, kadının hamile olmadığına dair bir raporu varsa kaldırılabilmektedir.

Yoksulluk ve İştirak Nafakası Nedir, Nasıl Belirlenir?

Nafaka, hem evliliğin sona ermesi nedeniyle yoksulluğa düşecek eş için hem de çocuklar için belirlenmektedir.
Nafaka belirlenirken, eşlerin gelirleri ve giderleri ile ekonomik ve sosyal durumları göz önüne alınır.

Davada Tazminat Nasıl Belirlenir?

Türk Medeni Kanunu’na göre maddi ve manevi tazminat, davanın açılmasına neden olan olaylarda daha ağır kusurlu olan eş aleyhine, kusurun derecesine, maddi gücüne göre belirlenir. Eşlerin evliliğin sona ermesinde kusuru yoksa yahut kusurları eşitse birbirlerinden maddi ve manevi tazminat alamazlar.

Anlaşmalı Davada Kararlaştırılan Nafakanın İptali Ya Da Artırılması Mümkün Müdür?

Şartların değişmesi halinde, anlaşmalı davada kararlaştırılan nafakanın kaldırılması, azaltılması ya da artırılması mümkündür.

Ses ve Video Kayıtları Delil Olarak Kullanılabilir Mi?

Hukuka uygun elde edilmek şartıyla ses ve video kayıtlarının davalarda delil olarak kullanılabilmeleri mümkündür.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Mal paylaşımı, tarafların evliliklerinin başlangıcına, evlilik içinde edinilen malvarlıklarının bedelinin nasıl ödendiğine göre özel hesaplama yöntemleriyle yapılmaktadır. Eşlerin %50 şeklindeki standart hakları, malvarlığının bedelinin ödenme şekline bağlı olarak değişebilmektedir.
Boşanma Avukatlık ücretleri, davanın görüleceği yere, tarafların çekişme durumlarına, ekonomik ve sosyal durumlarına göre değişkenlik göstermektedir. Davanın açılacağı yer baroları her yıl, ortalama bazı ücretler belirlemekte ve bunları yayınlamaktadır.

Boşanma Avukat Ücreti Ne Kadardır?

Boşanma Avukatlık ücretleri, davanın görüleceği yere, tarafların çekişme durumlarına, ekonomik ve sosyal durumlarına göre değişkenlik göstermektedir. Davanın açılacağı yer baroları her yıl, ortalama bazı ücretler belirlemekte ve bunları yayınlamaktadır.

Anlaşmalı Mı Yoksa Çekişmeli Davayı Mı Tavsiye Ediyorsunuz?

Öncelikle bu eşlerin durumuna bağlı. Eşlerin kaç yıldır evli olduğu, yaşları, ne iş yaptıkları, mal varlıklarının olup olmadığı, mal varlıklarının ne kadarını evlilik öncesinden ya da miras-bağışlama yoluyla edindikleri, müşterek çocukların olup olmadığı, bunların yaşları, aylık masrafları ve bunlar gibi durumları değerlendirerek anlaşmalı ya da çekişmeli davayı tavsiye ediyoruz.

Karşı Taraf Boşanmak İstemese De Boşanabilir Miyim?

Bize gelen soruların önemli bir kısmı da bununla ilgili. Yıllar içinde eşten-dosttan duyduklarımız hafızamızda yer ediyor ve başımıza böyle bir iş geldiğinde çözümü eski bilgilerimizle bulmaya çalışıyoruz. “Karşı tarafın istememesi halinde boşanılamayacağı” fikri de eski Kanun döneminden kalma bir bilgi. Yeni Medeni Kanunumuza göre böyle bir durumda boşanmanın gerçekleşmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Yine bu durum davayı da uzatmaz. Tabii kusur durumlarını ayrıca incelemek gerekir.

Hakimin Açılan Davayı Reddetme Hakkının Olduğu Doğru mu?

Genellikle; “karakterimiz uyuşmuyor”, "geçinemiyoruz", "uzun süredir zaten ayrı yaşıyoruz" şeklinde durumlarını izah etmeye çalışan insanlar, bunların yeterli olmadığını söylediğimde şaşkınlığa uğruyor. Evet, maalesef, Türk Hukuku’nda geçerli ve yeterli bir sebep olmaksızın boşanmak sadece anlaşmalı davalarda söz konusu olabiliyor, diğer davalarda (çekişmeli) boşanma sebebinizi ortaya koymalı ve bunu ispat etmelisiniz. Kanun, bir kaç nedeni özel olarak saymış ve bunu düzenlemiştir. Aşağıdaki sebeplerden biri evliliğinizde mevcut ise çekişmeli dava açabilirsiniz:
"Zina, eşin hayatına kastetmek, eşe kötü muamelede bulunmak, eşin onurunu kırıcı davranışlarda bulunmak, küçük düşürücü, yüz kızartıcı suç işlemek, haysiyetsiz, ahlâka aykırı hayat sürmek, evi- eşi terk etmek, akıl hastalığına yakalanmak, evlilik birliğini temelinden sarsacak davranışlarda bulunmak."

Üç Yıl Ayrı Yaşanırsa “Hakimin Otomatik Boşayacağı” Doğru Mu?

Halk arasında en çok konuşulan ve yanlış bilinen konulardan biri de bu. Kanunumuzda böyle ayrı yaşama nedeniyle otomatik bir sona erme söz konusu değil. Ama şu olabilir: Taraflardan birisi dava açmıştır, bu davada yukarıda bahsettiğim sebebinin varlığını, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ispat edememiştir ve bu nedenle davası reddedilmiştir. Bu ret kararından 3 yıl sonra ikinci bir dava açma hakları vardır. Yani otomatik bir boşanma olmaz, yine dava açmaları gerekir.

En Çok Hangi Nedenle Boşanılıyor?

Bu iki taraf için de çoğunlukla sır alanında yer alan bir konu. Kişisel gözlemimiz, istatistiklerin bu konuda sağlıklı bir sonuç vermediği. Öte yandan her aile birbirinden farklı ve olaylara yaklaşımları da son derece değişik: Örneğin üst gelir grubu daha çok şiddet ve sadakatsizlik nedeniyle dava açarken orta ve alt gelir grubu öncelikle ekonomik nedenlerle dava açıyor, şiddet ve aldatma fiillerinden önce kendi geçimleri konusunda kaygılanıyorlar.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Dava açabileceğiniz yerler çok çeşitli. Oturduğunuz yerde, karşı tarafın oturduğu yerde, birlikte 6 ay boyunca oturduğunuz son yerde dava açabilirsiniz.

Boşanma davasını hangi tarafın açtığının bir önemi var mıdır?

Davalarda mahkeme masraflarını ve karşı taraf vekalet ücretini aleyhine karar verilen taraf öder. Bu genel kural gereğince, bir boşanma davasında aleyhine dava açılan davalı eş, eşit kusurlu da olsa eğer dava boşanma ile sonuçlanırsa, bu masrafları ödemek zorunda kalacaktır. Bu nedenle davayı ilk önce açmak önemlidir.  Aynı zamanda boşanma davasını ilk açan tarafa göre davanın görüleceği yer mahkemesi değişiklik arz edebilir.

Gaziantep Avukatlık Ofisimizde, Boşanma Avukatı, Ceza Avukatı, iş Davası Avukatı, İdari Dava Avukatı olarak faaliyetlerinin yanında Uzman Arabulucu olarak ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Ofisimiz Gaziantep dışında, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa'da da dava takibi yapmaktadır.

© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
Call Now Buttonenvelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için makul bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram