Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı
gaziantep boşanma ve ceza avukatı

CEZA HUKUKU VE CEZA AVUKATI

Yaygın olarak bilinen adıyla Ceza Hukuku ya da Ceza Davası Avukatlığı; Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş tüm suçlar ile ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamalarının takibi, ifade ve sorguda saat fark etmeksizin iştirak ve cezai yaptırım riski taşıyan tüm iş ve işlemlere ilişkin Danışmanlık ve Avukatlık hizmeti Avukatlık Ofisimizce verilmektedir.

CEZA DAVALARI

Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş tüm suçlar ile ilgili aşamalarının takibi, ifade ve sorgudaki işlemlere ilişkin Gaziantep Barosu Avukatı Ali Tümbaş Avukatlık Ofisince, Ofis Ceza Avukatlarınca  danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Kişilerin veya şirketlerin suç soruşturması işlem ve süreçleriyle karşı karşıya kalması arzu edilen bir durum olmamakla birlikte, zaman zaman karşılaştıkları istenmeyen bir durumdur.

Yakalama, gözaltı, tutuklama, adli kontrol, gözlem altına alma, zorla karakola veya adliyeye getirme, zor kullanma, arama, el koyma, ifade alma, sorgulama, teşhis, telefon dinleme, ortam dinlemesi, teknik izleme, elektronik veri izleme, gizli soruşturmacı istihdamı gibi yöntemler suç soruşturmasında delil etmek amacıyla kullanılabilmektedir.

Gerek Polis, gerek Jandarma, gerekse Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülmekte olan tüm bu soruşturma işlemleri hakkında danışmanlık ve bu işlemler esnasında, öncesinde veya sonrasında avukatlık ve/veya danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Cumhuriyet Savcılığı ve Sulh Ceza Hakimlikleri dosyalarında, Asliye Ceza Mahkemeleri, Ağır Ceza Mahkemeleri, Yüce Divan, Bölge Adliye Mahkemeleri, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde görülmekte olan davalarda; sanık yararına bireysel savunma, mağdur veya müşteki yararına bireysel iddia göreviyle dava takibi, dosyalardaki delillerin incelenmesi ve değerlendirilmesi, hukuka aykırı elde edilen delillerin tespiti ve değerlendirme dışı kalması için gerekli işlemlerin yapılması gibi yargılama sürecinin gerektirdiği tüm konularda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız.

Şunu Önemle belirtmek isteriz ki;

Ceza Mahkemelerinin verdiği kararlar “KESİN DELİL” niteliğindedir. Bu nedenle olumlu sonuç alınan bir ceza davası sonrasında genellikle ek bir tazminat davası açılmaktadır. Bu sebeple kişi kendisini ceza davalarında avukat ile temsil ettirmesi tavsiye edilmektedir.
Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

CEZA AVUKATI TUTMALI MIYIM?

Hakkınızda ceza mahkemesinde dava açıldı ve sanık olarak yargılanmakta iseniz, masum olduğunuzu, ceza gerektirir bir eyleminiz olmadığını, dosyada aleyhinizde yeterli delil bulunmadığını düşünseniz dahi özgürlüğünüzü koruyabilmeniz için uzman bir ceza avukatı tarafından etkin şekilde temsil edilmeniz kanaatimce zaruridir.

Çünkü hakkınızda dava açılmış olması beraat etmenize kıyasla cezalandırılma ihtimalinizin daha yüksek olduğunu ifade etmektedir.
Dahası mahkeme önünde çekince görmeden ifade ettiğiniz tek bir cümle veya beyan etme gereği duymayarak söylemekten kaçındığınız bir husus mahkumiyetinizin yegane gerekçesi olarak gösterilebilir. Bu nedenle yargılamanın başından sonuna dek nasıl hareket edeceğinizi, hakkınızdaki suçlama ile ilgili ne gibi bir ceza alabileceğinizi, hangi delillerin dosyaya sunulmasının sizi ceza almaktan kurtaracağınızı bilmeniz gerekir.

Hakkınızda hapis cezasına hükmedildikten veya cezanız kesinleştikten sonra göstereceğiniz ciddiyeti ne kadar erken gösterir iseniz o kadar lehinize olacaktır.

Hakkınızda ceza mahkemesinde dava açıldı ve sanık olarak yargılanmakta iseniz, masum olduğunuzu, ceza gerektirir bir eyleminiz olmadığını, dosyada aleyhinizde yeterli delil bulunmadığını düşünseniz dahi özgürlüğünüzü koruyabilmeniz için uzman bir ceza avukatı tarafından etkin şekilde temsil edilmeniz kanaatimce zaruridir.

Çünkü hakkınızda dava açılmış olması beraat etmenize kıyasla cezalandırılma ihtimalinizin daha yüksek olduğunu ifade etmektedir.
Dahası mahkeme önünde çekince görmeden ifade ettiğiniz tek bir cümle veya beyan etme gereği duymayarak söylemekten kaçındığınız bir husus mahkumiyetinizin yegane gerekçesi olarak gösterilebilir. Bu nedenle yargılamanın başından sonuna dek nasıl hareket edeceğinizi, hakkınızdaki suçlama ile ilgili ne gibi bir ceza alabileceğinizi, hangi delillerin dosyaya sunulmasının sizi ceza almaktan kurtaracağınızı bilmeniz gerekir.

CEZA AVUKATI

Ülkemizde avukatlık alanında ne yazık ki ihtisaslaşma durumu yoktur. Bu nedenle de avukatlık mesleğini yapan her avukat meslektaş her alandan davalar üstlenebilmektedir. Bunu engelleyen veya düzenleyen bir uygulama henüz ülkemizde bulunmamaktadır.

Diğer yandan en iyi avukat şeklinde bir niteleme yapmak da ne derece doğrudur? Ayrıca Gaziantep’in en iyi ceza avukatını aramaktansa İyi Bir Ceza Avukatında olması gereken özellikleri bilmeniz gerekmektedir. İyi bir ceza avukatının özellikleri;

Ceza Hukuku alanında kendini sürekli geliştiren, akademik ve uygulamaya yönelik güncel bilgilere sahip, temsil ettiği kişinin hak ve menfaatlerini gözeten biri olmalıdır. Takdir edersiniz ki, Ceza Avukatı uygulamada, yani pratikte etkin şekilde hareket etmesini bilmelidir.

Aksine bir durum Ceza Avukatının hizmet kalitesini düşürür, hatta savunduğu kişinin haklarına zarar getirebilir. Ceza Hukuku sürekli gelişen ve değişen sisteme uygun şekilde değişim gösteren güncel bir hukuk dalıdır. Günceli takip etmeyen Avukatın kendini geliştirmesi düşünülemeyeceği gibi iyi bir Ceza Avukatının da aktif olarak uygulamanın içinde olması gerekmektedir.

İyi Ceza Avukatı Nasıl Olmalı?

1

MEVZUATA HAKİM

Ceza Avukatı başta TCK, CMK, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanunu olmak üzere ceza hukuku mevzuatı konusunda bilgisi ve tecrübesi olan avukattır.

2

DOĞRU ZAMAN - DOĞRU YER

Ceza avukatı, ceza hukuku alanında bir hukukçu olarak ve her hangi bir suç işlendiği iddiası ile başlatılan gözaltı, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde şüpheli, sanık ya da şikayetçi veya katılana hukuken destekte bulunur ve kollukta (polis veya jandarma), savcılıkta ve mahkemesinde temsil eder.

3

DİKKATLİ VE HAKKANİYETLİ

Şikayetçi için Ceza avukatının görevi soruşturmanın etkin bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmak, delillerin toplanmasına ve delillerin değerlendirilmesine katkı sağlamak, işlemleri hızlandırmak ve gerçeğin aydınlanmasına katkı sağlayarak şüpheli veya sanığın gerçekten işlemiş olduğu suçtan dolayı hak ettiği yaptırımı almasını sağlamaktır.

4

AYDINLATMA VE SAVUNMA

Ceza Avukatı; şüpheli veya sanığın avukatlığını yapıyorsa, soruşturma ve kovuşturma aşamasında, şüphelinin veya sanığın ifade verirken yanında olmak ve hukuki konuda bilgilendirme, suçlama ve muhtemel cezalar konusunda aydınlatma, savunma yapma gibi görevleri yerine getirir.

5

TECRÜBELİ

Bu itibarla ceza hukuku uzmanı avukata ihtiyaç duyulduğunda çevreden rastgele aramak yerine ceza avukatı tavsiyesi almak ve ceza alanında uzmanlığı ve tecrübesi olan ceza avukatı arama sürecine girmek önemlidir.

AĞIR CEZA AVUKATI

Ceza Avukatı teriminin özel bir şekli olarak ifade edilen ağır ceza avukatı ise Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davaları takip eden avukatları ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Ağır Ceza Mahkemesi Türkiye’de en yüksek ceza mahkemesi statüsünde olup birisi başkan diğer ikisi üye olmak üzere üç kişilik heyet tarafından yönetilir. Bu mahkemelerin baktığı suç tipleri nitelik itibariyle daha ciddi görüldüğünden ve görev alanındaki suçların cezaları daha yüksek olduğundan, bu mahkemelerde yargılanan sanıklara hukuki güvence olması açısından kararı tek bir hakimin değil 3 hakimin vermesi uygun görülmüştür. Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren ve ceza avukatı olanların savunma yaptığı suçların başlıcası:

Soykırım, insanlığa karşı suçlar, kasten adam öldürme, insan ticareti, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, yağma(gasp), dolandırıcılık, parada sahtecilik (Kalpazan), zimmet, irtikap, rüşvet, örgütlü suça karışmak, uyuşturucu imalatı, uyuşturucu ticareti suçu. Ağır ceza avukatları bu tür suçlara bakan ağır ceza mahkemelerinde avukatlık görevi yapar.

Küçük şehirlerin aksine ceza avukatı aramak Gaziantep gibi büyük şehirlerinde daha kolaydır. Burada dikkat edilmesi gereken gerçekten tecrübeli bir ceza avukatı ile çalışılmasıdır. Kuşkusuz avukatın tecrübeli olanı her zaman makbuldür. Hele ki konu ceza hukuku gibi hassas bir alan ise yukarıda ifade edildiği gibi avukatın tecrübeli olması tavsiye edilmektedir.

SORUŞTURMA AŞAMASINDA CEZA AVUKATI VE ROLÜ

Kamu davası olan bir ceza davasının açılıp açılmayacağı ve hangi sevk maddelerine göre açılacağı, iddia makamı savcılık ne tür bir ceza isteneceği tamamen soruşturma aşamasına bağlıdır.

Konuya mağdur/şikayetçi taraf bakımından bakıldığında, yapılan şikayetin kamu davasına dönüşmesi bakımından şikayetin kusursuz bir dilekçe ile savcılık makamına sunulması ve suçun ispatını sağlayacak delillerin dosyaya sunulması veya toplanması konusunda ceza avukatının rollü kritik önemdedir.

Aynı şekilde şüpheli bakımından ceza soruşturması veya gözaltı süreci başlar başlamaz bir ceza avukatından yardım alınması, henüz soruşturma aşamasında verilecek ifadelerde eksiklik veya yanlışlık olmaması ve uygun bir ifade verilmesi noktasında önemlidir. Ayrıca ceza avukatlarının yapacağı işlemler, şüphelinin tutuklanıp tutuklanmaması sonucunu dahi etkileyecek kadar önemlidir.

AĞIR CEZA DAVALARI NE KADAR SÜRER

Ağır ceza davaları yargılanan sanıkların sayısı, yargılamaya konu delillerin toplanıp toplanmaması, tutuklu sanıkların bulunup bulunmamasına göre farklı sürelerde neticelenebilir. Ayrıca ağır ceza davaları öncesinde soruşturma aşamasında ifadesi alınan yahut alınmayan tanıkların kovuşturma aşamasında dinlenmesi de yargılama sürecinde zaman alan faktörlerden bir tanesidir. Ağır ceza davalarını sadece yerel mahkeme süreci ile değerlendirmemek gerekecektir.

Zira ağır ceza davalarının Yargıtay süreçleri de yargılamayı uzatan etkenler arasında yer almaktadır. Ağır ceza davalarında dava süresinin yaklaşık olarak 1 ila 3 yıl arasında sürdüğü kabul edilebilir. Ancak yargılamanın işleyiş hızını etkileyen birden fazla faktör bulunması nedeniyle sürecin daha kısa sürmesi yahut öngörülenden daha uzun sürede neticelenmesi de muhtemeldir.

Ağır ceza davaları mahiyeti itibarıyla bireylerin hayatını ve geleceğini doğrudan etkileyebilecek kararların alınabildiği ciddi bir yargılama sürecini gerektiren ve telafisinin çoğu zaman mümkün olmadığı davalardır. 

Ceza yargılaması diğer yargılama türlerine göre kendisine özgü bir yapısı bulunmaktadır. Her şeyin her şey ile ispatlanabildiği, şüphe halinde bundan şüpheli ya da sanığın yararlandığı, en başından itibaren masumiyet karinesi uyarınca kişinin mahkemece mahkumiyet kararı verilinceye kadar masum sayılması gerektiği ve varsayımdan yola çıkılamayacağı gibi bir çok kendisine özgü kurumları bulunan adeta derya niteliğinde geniş bir yargılama türüdür. 

ceza yargılaması ve ceza hukuku adeta bir derya olup mevzuat ve uygulama açısından uzmanlık gerektiren bir daldır. Yine medyadan takip edileceği üzere en fazla revizyona giren, değişime uğrayan, güncellenen hukuk alanlarının başında ceza ve ceza infaz hukuku gelmektedir. Keza haberlerde izleneceği üzere Yargıtay kararları ile sürekli güncel içtihatlar oluşmaktadır. 

Ceza yargılamasında hatanın çok ciddi sonuçları bulunmaktadır. Her ne kadar idam cezasının yürürlükten kaldırılması neticesinde kişinin ceza olarak ölümü söz konusu değil ise de; yine de bir çok zarar ortaya çıkmakta ve bu zararlar kişinin kendisi kadar kendisi ile ilgili yakınları üzerinde de etkisini göstermektedir.
Gerçekten de hapis cezasına mahkum olan kişinin sadece kendisi değil, bu durumdan eşi, çocukları, anne ve babası da ciddi şekilde etkilenmektedir. 

Keza, sadece suç nedeniyle mağdur olan kişiler değil aynı zamanda mağdur yakınları da ceza yargılamasında adil ve hızlı bir şekilde sonuç alınmasına ihtiyaç duyarlar. Yargılamada yapılacak hata ya da ihmal adalete ulaşamamasına neden olacaktır. Örneğin cinsel suçların mağduru olan bir kişinin anne ve babasının sanığın cezalandırılmaması ya da çok basit bir ceza ile salıverilmesi halinde neler hissedeceği izahtan varestedir. 

Bir suçlamayla karşı karşıya kişi, suçlamanın başlangıcından itibaren bir avukatın yardımından yararlanma hakkına sahiptir. Kişi, avukatı varsa onu çağırma, avukat olmadan konuşmama, yoksul ise kendisine avukat atanmasını isteme hakkına sahiptir.
Her soruşturmadan önce sanık veya şüpheliye bu hakkı hatırlatılmak zorundadır.

Cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçların mağduru olan kişiler davaya katılmış olmaları koşuluyla baro tarafından kendilerine avukat görevlendirilmesini isteyebilirler.

Mağdur veya suçtan zarar görenin çocuk, sağır ve dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede akıl hastası olması halinde avukatı olması bir yasal zorunluluktur.

18 yaşından küçüklerin ve cezasının alt sınırı 5 yıl ve üstü olan sanıkların yargılamalarında avukat bulunması zorunludur. Kendileri istemese dahi bir avukat atanır.

Gaziantep Avukatlık Ofisimizde, Boşanma Avukatı, Ceza Avukatı, iş Davası Avukatı, İdari Dava Avukatı olarak faaliyetlerinin yanında Uzman Arabulucu olarak ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Ofisimiz Gaziantep dışında, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa'da da dava takibi yapmaktadır.

© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
Call Now Buttonenvelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için makul bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram