Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Ceza Mahkeme Kararı – Usulsüz 35. Madde tebligatı | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

Ceza Mahkeme Kararı – Usulsüz 35. Madde tebligatı

Ceza Mahkeme Kararı – Usulsüz 35. Madde tebligatı:

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/18371 KARAR NO : 2013/6622

DAVA : Davacı, uğratılan kurum zararının tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili davalının müvekkili ortaklıkta 03.07.1989 tarihinden itibaren çalışmaya başladığını, son olarak Kadıköy Satış Müdürlüğünde satış memuru olarak görev yaparken 08.10.2008 tarihinde yapılan kontrolde kendisi tarafından tanzim edilen MCO’larda usulsüzlük yapıldığının tespiti üzerine iş sözleşmesinin disiplin kurulunun 21.10.2008 tarihli 13 sayılı kararı ile bildirimsiz olarak feshedildiğini, Genel Müdürlükçe de onaylanmak suretiyle kesinleştiğini, keyfiyetin davalıya Bakırköy 33. Noterliğinin 22.10.2008 tarihli ve 57466 yevmiye numaralı ihbarnamesi ile 23.10.2008 tarihinde tebliğ edildiğini, davalı hakkında Kadıköy Satış Müdürlüğünde ve Satış Veri Kontrol Müdürlüğünde geniş bir inceleme başlatıldığını, bunun sonucunda ortaya çıkan toplam zararın 6.654,03 TL olduğunu her bir zarar doğurucu işlem bakımından zarar tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecek kanuni faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalıya Ticaret Kanunu’nun 35. maddesine göre tebligat yapılmıştır. Davalı yazılı cevap vermediği gibi duruşmalara da katılmamıştır.

Mahkemece davalının 03.07.1989 -22.10.2008 tarihleri arasında satış memuru olarak davacı işyerinde çalıştığı, davalının “İşten Çıkarma” cezası ile tecziyeye karar verildiği davalının 23.11.2006-04.10.2008 tarihileri arasında muhtelif tarihlerde tanzim edilmiş yirmibeş adet MCO ve 2 adet bilet nedeniyle davacı kurumu 2.738,03 TL zarara uğrattığı, davalının 25.09.2006-16.09.2008 tarihleri arasında muhtelif tarihlerde tanzim etmiş olduğu, altmışiki adet bilet nedeniyle davacı kurumun 3.916,00 TL olmak üzere toplam 6.654,03 TL zarara uğratmış olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece davalıya dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış tebligatın bila tebliğ dönmesi üzerine adres araştırmasına gidilmiş gelen müzekkere cevabından davalının Kazakistan’a gittiği ne zaman döneceğinin bilinmediği anlaşılmıştır. Mahkemece bunun üzerine davalının daha önce Kadıköy …İş Mahkemesinin … esas sayılı dosyası ile işe iade davası açtığı bu dosyada bildirdiği adresin resmi kurumdan temin edilmiş adres olması gerekçesi ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu 35. maddeye göre tebligat çıkarılarak yargılamaya devam edilmiştir. Anılan hükme göre tebligat adresi hiç bulunamayan tarafa tebliğ yapmak için başvurulan istisnai bir durumdur. Yapılan adres araştırmasında davacının Kazakistan’a gittiği belirtilmesine rağmen 7201 sayılı Kanun 35. maddeye göre tebligat yapılması usule aykırıdır. Mahkemece kanuna uygun şekilde taraf teşkili yapılmadan işin esasına girilerek karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 28.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

———————

AVUKAT A TÜMBAŞ

Avukatlık / Danışmanlık

 Gaziantep Barosu

Ceza Davaları Avukatı

(Ağır Ceza, Asliye Ceza, Sulh Ceza, Soruşturma, İstinaf ve Temyiz)

İletişim İçin:

https://www.alitumbas.av.tr/gaziantep-avukat-adres

 

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?

Yorumlarınız bizim için önemlidir. Soru sormaktan veya yorum yapmaktan lütfen çekinmeyin. Konu ile ilgili merak ettiğiniz detaylarla ilgili avukatlarımız sizlere dönüş yapacaktır.

Gaziantep Avukatlık Ofisimizde, Boşanma Avukatı, Ceza Avukatı, iş Davası Avukatı, İdari Dava Avukatı olarak faaliyetlerinin yanında Uzman Arabulucu olarak ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Ofisimiz Gaziantep dışında, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa'da da dava takibi yapmaktadır.

© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
Call Now Buttonenvelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için makul bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram