Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çocuğun dedesi ve babaannesi de çocukla kişisel iletişim kurma hakkına sahiptir | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

Çocuğun dedesi ve babaannesi de çocukla kişisel iletişim kurma hakkına sahiptir

Eski Türk Medeni Kanunu’nda büyükbaba ve büyükannelerle kendi tarafına velayet verilmeyen tarafın kişisel ilişkisini düzenleyen bir hüküm bulunmamaktay­dı. Bu da uygulamada büyük sorunlara yol açıyordu. Fakat 18.11.1959 tarihlive 12 E/29 K sayılı  Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararına göre büyükanne ve büyükbabanın torunlarıyla kişisel ilişki kurma hakkı karara bağlanmıştı. Bugün ise üçüncü kişilerle çocuk arasındaki ilişkinin kurulması sorun olmaktan kalkmıştır.

Üçüncü Kişilerden Kim Anlaşılır ?

İlişki kuracak kişilere ilişkin medeni kanun hısımları örnek olarak vermiştir.Burada önemle belirtmemiz gerekir ki  bahsedilen hısımlar kavramından anlaşılması gereken sadece kan hısımları değildir. Kayın hısımlığı da bu kavrama dahildir. Ayrıca çocukla sosyal ilişki ve olağanüstü yakınlık kurabilecek kişiler de bu kapsama girerler.

Bu kapsama örnek vermemiz gerekirse;

  • Büyükana
  • Büyükbaba
  • Çocuğun vaftiz babası , Kirvesi , Süt annesi
  • Çocukla ana-baba ilişkisi benzeri sosyal ilişkiye sahip kişilerin hepsi

Burada önemle belirtmemiz gerekir ki  bahsedilen hısımlar kavramından anlaşılması gereken sadece kan hısımları değildir. Kayın hısımlığı da bu kavrama dahildir.

BÜYÜKANNE VE BÜYÜKBABANIN ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA İSTEMİ

( Olağanüstü Haller Mevcutsa Çocuğun Menfaatine Uygun Düştüğü Ölçüde Çocuk ile Kişisel İlişki Kurulmasını İsteme Hakkı Diğer Kişilere Özellikle Hısımlarına Tanınabileceği – Davacılar Küçüğün Büyük Annesi ve Büyük Babası Olup Torunlarını Sevme Onunla Kişisel İlişki Kurulmasını İstemenin En Doğal Hakları Olduğu/Baba ve Davacılar Arasında Anlaşmazlık Bulunmasının Davacıların Torunları ile Kişisel İlişki Kurmasına Engel Teşkil Etmediği )

BABA VE DAVACILAR ARASINDA HUSUMET BULUNMASI

 ( Davacıların Torunları ile Kişisel İlişki Kurmasına Engel Teşkil Etmediği – Annesini Kaybetmiş Çocukların Bu Eksikliğini Gidermesi İçin Büyükanne ve Büyükbaba ile Vakit Geçirmesi ve Sosyal İnceleme Raporunda da Belirtildiği Üzere Kurulacak Kişisel İlişkinin Çocukların Yas Sürecindeki Ruhsal Durumunu da Destekleyeceğinin Belirlenmesinin Onların Yararına Olacağı )

Çocuğun dedesi ve babaannesi de çocukla kişisel ilişki tesisi

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/23075

K. 2015/23757

T. 9.12.2015

• BABAANNE VE DEDENİN TORUNLARI İLE KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI İSTEMİ

( Olağanüstü Hallerin Varlığı Halinde Üçüncü Kişi Sıfatıyla Çocuğun Babaannesi ve Dedesinin de Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasını İsteme Hakkının Bulunduğu/Davacıların Oğlu Olan Çocuğun Babasının Vefat Etmiş Olmasının Olağanüstü Halin Mevcut Olduğunu Gösterdiği – Çocuğu Etkilemeyecek Şekilde Kişisel İlişki Düzenlemesi Yapılması Gerektiği )

• ÇOCUĞUN DEDE VE BABAANNESİ OLAN DAVACILARIN OĞULLARININ VEFAT ETMİŞ OLMASI

( Olağanüstü Halin Mevcut Olduğunu Gösterdiğinden Çocuğun Babaannesi ve Dedesinin Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasını İsteme Hakkının Olduğu – Kurulacak Kişisel İlişkinin Çocuğun Gelişimini Olumsuz Etkileyeceği ve Onun Zararına Olacağı Yönünde Bir Kanıt Bulunmadığı/Çocuğun Yaşı Da Gözetilerek Bedeni Ve Fikri Gelişimini Olumsuz Etkilemeyecek Şekilde Düzenleme Yapılacağı )

• OLAĞANÜSTÜ HALİN MEVCUT OLMASI

( Olağanüstü Hallerin Varlığı Halinde Üçüncü Kişi Sıfatıyla Çocuğun Babaannesi ve Dedesinin De Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasını İsteme Hakkı Mevcut Olup Davacıların Oğlu Olan Baba Vefat Ettiğinden Olağanüstü Halin Mevcut Olduğunun Kabul Edilmesi Gerektiği – Kişisel İlişki Tesisi )

• UYGUN SÜRELİ KİŞİSEL İLİŞKİ DÜZENLEMESİ YAPILMASI GEREĞİ

( Kurulacak Kişisel İlişkinin Çocuğun Gelişimini Olumsuz Etkileyeceği Onun Zararına Olacağı Yönünde Bir Kanıt Bulunmadığı – Çocuğun Yaşı Da Gözetilerek Bedeni ve Fikri Gelişimini Olumsuz Etkilemeyecek ve Davalı Annenin Velayet Görevini Gereği Gibi Yerine Getirmesine Engel Olmayacak Şekilde Düzenleneceği )4721/m. 325

ÖZET : Davacılar, kişisel ilişki kurulması istenilen çocuğun babaannesi ve dedesi olup davacıların oğulları ve çocuğun babası vefat etmiştir. Olağanüstü hallerin varlığı halinde, üçüncü kişi sıfatıyla çocuğun babaannesi ve dedesinin de çocukla kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı mevcut olup davacıların oğlu olan baba vefat ettiğine göre, olağanüstü halin mevcut olduğunun kabul edilmesi gerekir. Kurulacak kişisel ilişkinin çocuğun gelişimini olumsuz etkileyeceği, onun zararına olacağı yönünde bir kanıt da bulunmadığından çocuğun yaşı da gözetilerek, bedeni ve fikri gelişimini olumsuz etkilemeyecek ve davalı annenin velayet görevini gereği gibi yerine getirmesine engel olmayacak şekilde davacılar ile çocuk arasında uygun süreli kişisel ilişki düzenlemesi yapılması gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacılar tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacılar, kişisel ilişki kurulması istenilen 20.09.2013 doğumlu Ö.’in babaannesi ve dedesidir. Davacıların oğulları ve çocuğun babası A. 22.05.2013 tarihinde vefat etmiştir. Olağanüstü hallerin varlığı halinde, üçüncü kişi sıfatıyla çocuğun babaannesi ve dedesinin de çocukla kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı mevcuttur ( TMK.md.325 ). Davacıların oğlu olan baba vefat ettiğine göre, olağanüstü halin mevcut olduğunun kabul edilmesi gerekir. Bununla birlikte dosya kapsamında kurulacak kişisel ilişkinin çocuğun gelişimini olumsuz etkileyeceği, onun zararına olacağı yönünde bir kanıt da bulunmamaktadır. O halde, mahkemece, özellikle kişisel ilişki kurulması istenilen 20.09.2013 doğumlu Ö.’n yaşı da gözetilerek, bedeni ve fikri gelişimini olumsuz etkilemeyecek ve davalı annenin velayet görevini gereği gibi yerine getirmesine engel olmayacak şekilde davacılar ile çocuk arasında uygun süreli kişisel ilişki düzenlemesi yapılması gerekirken; yetersiz gerekçeyle isteğin reddi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkındaki benzer makalelerimiz için tıklayın

5/5 - (1 vote)

Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?

Yorumlarınız bizim için önemlidir. Soru sormaktan veya yorum yapmaktan lütfen çekinmeyin. Konu ile ilgili merak ettiğiniz detaylarla ilgili avukatlarımız sizlere dönüş yapacaktır.
© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
envelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram