Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Devre tatil sözleşmesinin iptali davası

Devre tatil sozlesmesinin iptali davasi

Devre tatil sözleşmesinin iptali davası

T.C.

Yargıtay

13. Hukuk Dairesi

Esas No : 2018/3077

Karar No : 2018/9533

Karar Tarihi : 17/10/2018

MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla)

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı-… Termal Otel Sağlık Tesisleri İnş. Tur. Tic. A.Ş. avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı; davalılar ile 02/07/2011 tarihli devre tatil sözleşmesi imzaladığını, devre tatil hakkını kullanmadığını, 11.07.2011 tarihinde … 1. Noterliği’nin 18365 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile cayma hakkını kullandığını ve ödediği 2.500,00-TL’nin iadesini talep ettiğini, ancak cevap alamadığını belirterek sözleşmenin feshi nedeniyle ödediği 2.500,00-TL’nin 11.07.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı İdeal Termal Tatil Hiz. Turizm İnş. Tic. Ltd. Şti.; davayı kabul ettiğini belirtmiştir.

Davalı… Termal Otel Sağlık Tesisleri İnş. Tur. Tic. A.Ş.; davaya konu sözleşmenin tarafı bulunmaması dolayısıyla davanın husumetten reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, davacının “üyelik sahibi, davalı… Termal Otel Sağlık Tesisleri İnşaat Turizm Ticaret A.Ş’nin “sağlayıcı, İdeal Termal Tatil Hizmetleri Turizm İnşaat Ticaret Ltd.Şti’nin ise “ yetkili satıcı olarak yer aldığı, taraflar arasındaki 02.07.2011 tarihli “…Termal Resort&Spa Devre Tatil Üyelik Sözleşmesi başlıklı sözleşmede, davalı… Termal Otel Sağlık Tesisleri İnşaat Turizm Ticaret AŞ’nin sadece “sağlayıcı olarak ünvanının yer aldığı, şirketi temsile yetkili kişi yada kişilerin imzalarının bulunmadığı anlaşılmakla; davalı… Termal Otel Sağlık Tesisleri İnşaat Turizm Ticaret AŞ hakkındaki davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine, diğer davalı İdeal Termal Tatil Hizmetleri Turizm İnşaat Ticaret Ltd.Şti hakkındaki davanın ise kabul nedeniyle kabulü ile; taraflar arasındaki 02.07.2011 tarihli “…Termal Resort&Spa Devre Tatil Üyelik Sözleşmesi başlıklı sözleşmenin feshine, davacının bu sözleşmeye istinaden ödediği 2.500,00-TL’nin, 11.07.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı İdeal Termal Tatil Hizmetleri Turizm İnşaat Ticaret Ltd.Şti’nden alınarak davacıya verilmesine, karar verilmiş; hüküm davacı ve davalı… Termal Otel Sağlık Tesisleri İnş. Tur. Tic. A.Ş. tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava, taraflar arasında imzalanan devre tatil sözleşmesinin feshi ve ödenen bedelin iadesine ilişkindir. Davacı ile 02.07.2011 tarihli devre tatil sözleşmesinde diğer davalı… Termal Otel Sağlık Tesisleri İnş. Tur. Tic. A.Ş.’nin malik-sağlayıcı olarak yer aldığı görülmekle her iki davalı arasında organik bağ bulunduğundan davanın davalı… Termal Otel Sağlık Tesisleri İnş. Tur. Tic. A.Ş. yönünden de diğer davalı ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken, davalı… Termal Otel Sağlık Tesisleri İnş. Tur. Tic. A.Ş. yönünden davanın husumetten reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

2-Bozma nedenine göre davalı… Termal Otel Sağlık Tesisleri İnş. Tur. Tic. A.Ş.’nın temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı… Termal Otel Sağlık Tesisleri İnş. Tur. Tic. A.Ş.’nın temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 35,90 TL harcın davalı-…… Termal Otel Sağlık Tesisleri İnş. Tur. Tic. A.Ş.’ne iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 17/10/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Daha fazla bilgi için doğrudan 05325740383 numaralı telefondan veya diğer iletişim yollarından irtibata geçebilirsiniz.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?

Yorumlarınız bizim için önemlidir. Soru sormaktan veya yorum yapmaktan lütfen çekinmeyin. Konu ile ilgili merak ettiğiniz detaylarla ilgili avukatlarımız sizlere dönüş yapacaktır.
Fatih Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı No:139 Şehitkamil, Gaziantep

0532 167 09 13
© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
envelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram