Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Doktorun Hastaya Karşı Hafif Kusurundan Doğan Sorumluluğu

MALPRAKTİS DAVASI

Hekimin hafif kusurundan doğan sorumluluğu ;

                Vekilvekalet görevine konu işi görürken yöneldiği sonucun elde edilmesinden sorumludeğil ise de, bu sonuca ulaşmak için gösterdiği çabanın, yaptığı işlemlerin,eylemlerin ve davranışların özenli olmayışından doğan zararlardan dolayısorumludur. Vekilin sorumluluğu, genel olarak işçinin sorumluluğuna ilişkinkurallara bağlıdır. Vekil işçi gibi özenle davranmak zorunda olup, en hafifkusurundan bile sorumludur.(TBK.m 396/1)

                 O nedenle doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları,hafif de olsa, sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmelidir. Doktor, hastasınınzarar görmemesi için, mesleki tüm şartları yerine getirmek, hastanın durumunutıbbi açıdan zamanında ve gecikmeksizin saptayıp, somut durumun gerektirdiğiönlemleri eksiksiz biçimde almak, uygun tedaviyi de yine gecikmeden belirleyipuygulamak zorundadır. Asgari düzeyde dahi olsa, bir tereddüt doğuran durumlarda, bu tereddütünü ortadan kaldıracak araştırmalar yapmak ve bu arada da, koruyucutedbirleri almakla yükümlüdür. Çeşitli tedavi yöntemleri arasında bir seçimyapılırken, hastanın ve hastalığın özellikleri göz önünde tutulmak, onu riskaltına sokacak tutum ve davranışlardan kaçınılmak ve en emin yol seçilmelidir.Gerçekten de müvekkil (hasta), mesleki bir iş gören doktor olan vekilden,tedavinin bütün aşamalarında titiz bir ihtimam ve dikkat göstermesini beklemekhakkına sahiptir. Gereken özeni göstermeyen vekil, TBK.nun 510.  maddesi hükmü uyarınca, vekaleti gereği gibiifa etmemiş sayılmalıdır. Tıbbın gerek ve kurallarına uygun davranılmaklabirlikte sonuç değişmemiş ise doktor sorumlu tutulmamalıdır.

                Sözkonusu bu açıklamalara ilişkin Yargıtay kararı şu şekildedir ;

T.C.YARGITAY

13. Hukuk Dairesi

Esas No: 11653

Karar No: 17791

Karar Tarihi: 01.12.2005

Bu nedenlerle,mahkemece, dosya içindeki tüm raporlar, 13.11.2002 tarihli kurul raporu, Yüksek Sağlık Şura raporu hastanın geçmişte var ise raporları, davalı hastanedeki ilkmuayene ve bundan sonraki tüm tabela ve müşahede kağıtları, ameliyat vekontrollere ilişkin evraklar hep birlikte değerlendirilerek Üniversite Öğretim Üyelerinden oluşturulacak konusunda uzman üç kişilik bilirkişi kurulundan herbir raporun içeriği, sonuçları, birlikte gerekçeli şekilde tartışılarak, davacınınmaluliyeti hususunda, tedavisini üstlenen doktor ve hastaneye atfı kabir birkusur olup olmadığı konusunda rapor alınarak, davalı doktorun en hafifkusurunun belirlenmesi halinde tazminatla sorumlu olduğu kabul edilip, sonucunauygun bir karar verilmelidir. Eksik inceleme sonucu, yazılı şekilde kararverilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Yukarıda açıklanannedenlerle, temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcınistek halinde iadesine, 01.12.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?

Yorumlarınız bizim için önemlidir. Soru sormaktan veya yorum yapmaktan lütfen çekinmeyin. Konu ile ilgili merak ettiğiniz detaylarla ilgili avukatlarımız sizlere dönüş yapacaktır.
© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
envelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram