Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Fazla Mesai ve Gaziantep Uygulaması Avukat Ali Tümbaş

fazla mesai ucreti

Yargıtay Kararı: Fazla Çalışma Ücreti

T.C.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Esas No:2013/2228 Karar No:2014/39650

K. Tarihi:23.12.2014 

DAVA:Davacı, kıdem tazminatı ile fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, davalı işyerinde reyon işçisi olarak çalıştığını, işyerinde en az iki kez reyon değişimi ve promosyon malları yerleşimi sırasında kendi vardiyasının dışında gece 23.30-08.00 arasında çalışma yaptığı halde fazla çalışmalarına ilişkin ücretlerinin ödenmediğini, fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesi, yıllık izinlerinin kullandırılmaması nedeni ile iş akdini 29/12/2010 tarihinde haklı nedenle feshettiğini iddia ederek kıdem tazminatı ve fazla çalışma ücret alacağını istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:Davalı, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece , toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının iş sözleşmesini fesihte haklı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. 

D) Temyiz:

Kararı davalı taraf vekili temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara , toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının yerinde olmaması nedeni ile reddine,

2- Taraflar arasında, davacının fazla çalışma yapıp yapmadığı, buna bağlı olarak da işçi feshinin haklı nitelik taşıyıp taşıyamadığı ve kıdem tazminatına hak kazanıp kazanamadığı noktalarında uyuşmazlık bulunmaktadır.

Davacı , ayda iki kez gerçekleştirilen reyon değişimi sırasındaki fazla mesailerinin karşılığının ödenmediğini , ödenmeyen fazla mesaileri nedeniyle iş akdini haklı olarak feshettiğini ileri sürmüştür. Bu durumda, davacının normal haftalık çalışma süresinin 45 saati aşmadığı tarafların kabulündedir. Dosyadaki bilgi ve belgelerden, özellikle tanık anlatımlarından işyerinde normal çalışmanın haftalık 45 saati geçmediği, işçilerin 15 günde bir reyon değişimi sırasında ekstra çalışma yaptıkları, ancak bu çalışma karşılığında 1 gün izin yapıp kullandıkları anlaşılmaktadır. Davalı işverenin reyon değişimi sırasında yapılan çalışma karşılığı 1 tam gün izin kullandırması karşısında davacının fazla çalışma alacağının , buna bağlı olarak da kıdem tazminatı hakkının bulunmadığı anlaşıldığından fazla çalışma ile kıdem tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalıdır.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın , yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA , peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 23.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

———————

AVUKAT A TÜMBAŞ

Avukatlık / Danışmanlık

 Gaziantep Barosu

İş ve İşçi Davaları Avukatı

(Kıdem, ihbar, yıllık izin, maaş alacaklar ile Hizmet tespiti davaları)

İletişim İçin:

https://www.alitumbas.av.tr/gaziantep-avukat-adres

 

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?

Yorumlarınız bizim için önemlidir. Soru sormaktan veya yorum yapmaktan lütfen çekinmeyin. Konu ile ilgili merak ettiğiniz detaylarla ilgili avukatlarımız sizlere dönüş yapacaktır.

Gaziantep Avukatlık Ofisimizde, Boşanma Avukatı, Ceza Avukatı, iş Davası Avukatı, İdari Dava Avukatı olarak faaliyetlerinin yanında Uzman Arabulucu olarak ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Ofisimiz Gaziantep dışında, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa'da da dava takibi yapmaktadır.

© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
Call Now Buttonenvelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için makul bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram