Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı
Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

GAZİANTEP ARABULUCULUK

Arabuluculuk / Mediation, Latince’de ortayı bulma anlamına gelir, bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olup “Hukuki Uyuşmazlıkların devlet yargısı dışında yani mahkemeye gitmeden, tarafsız bir üçüncü kişi vasıtasıyla çözüme kavuşturulmasıdır.

Gaziantep Arabuluculuk etkinlik  alanı günden güne genişlemektedir. İhtiyari arabuluculuk, dava şartı olan arabuluculuk, iş hukukundan doğan davalardan sonra Ticaret hukuku ve Tüketici Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklara da uygulanmaya başlanmıştır.

Arabuluculuğun faaliyet alanı daha da genişleyecektir.

Uyuşmazlığı olan taraflar Arabulucuya nasıl ulaşır ?

Taraflar, aralarındaki uyuşmazlığı kendi istekleriyle veya dava açılmışsa Mahkemenin önerisi ile Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nca tutulan kayıtlı Arabulucular listesinden seçerler. Böylece uyuşmazlık konusunu arabulucuya ileterek uyuşmazlıklarını tarafsız bir arabulucunun eşliğinde tartışma ve kendileri için en iyi çözümü bulma fırsatı elde edebilirler.

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında halen gönüllülük esasına göre bir arabulucuya ulaşılmaktadır. Gaziantep arabuluculuk ofisi.

Neden Arabuluculuk?

Arabuluculuk daha ucuzdur.

Mahkeme masrafları yoktur. Avukatlık ücretleri dava ile kıyaslanmayacak kadar uygundur. Ücret taraflarca eşit olarak ödenir.

Arabuluculuk etkindir.

Mahkemedeki gibi etkili bir sonuç alınabilir.
Taraflar arasındaki imzalanan anlaşmaya icra edilebilirlik şerhi alındığında bir Mahkeme ilamı gibi etkili bir durum oluşur.

İki şekilde arabulucu süreci vardır

Zorunlu Arabuluculuk

Bazı uyuşmazlıklar için mahkemeye dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu vardır.

Zorunlu arabuluculuk, bu uyuşmazlıklar açısından dava şartıdır. Yani, arabulucuya gitmeden açılan dava, dava şartı yokluğu nedeniyle reddedilir.

Ticari davalar, Tüketici davaları ve İş davalarına konu olan bazı talepler  zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmıştır.

İhtiyari Arabuluculuk

İhtiyari arabuluculuk, tarafların bir arabulucuya gitme zorunluluğu olmadığı halde uyuşmazlığın çözümü için dava açmadan önce arabulucuya başvurmayı tercih etmesidir.

Taraflar üzerinde tasarruf edebilecekleri her türlü özel hukuk uyuşmazlığıyla ilgili ihtiyari arabuluculuk yoluna başvurabilir.

ARABULUCUK İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR​

Arabulucu kimdir?

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir.

Arabulucuya ne zaman giderim?

Karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan ve fakat mahkeme veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidebileceğiniz gibi mahkemeye dava açtıktan sonra da arabulucuya gidebilirsiniz.

Tüm davalar için arabulucuya gidilir mi?

Hayır. Arabuluculuk ancak tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri konularda mümkündür. Daha açık bir ifadeyle; kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda taraflar arabulucuya gidebilirler. Tarafların sözleşme konusu yapamayacakları konularda örneğin ceza davalarında, nüfus kaydına ilişkin davalarda veya çocukların velayetine ilişkin davalarda arabuluculuk mümkün değildir.

Arabulucu yoluna başvurursam dava hakkım biter mi?

Hayır. Taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Kendi isteğiniz ile başlattığınız bu süreci yine kendi isteğinizle sona erdirip mahkemeye başvurabilirsiniz.

Arabulucu ücreti ne kadar?

Süreç sonuçlanıncaya kadar arabuluculuk sürecinde taraflar, davadan farklı olarak herhangi bir harç yatırmak zorunda olmayıp, tebligat, bilirkişi, tanık ve keşif gibi giderler de ödemezler. Sadece, faaliyet süresine göre arabulucuya, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine uyarınca ücret ödenir. Ayrıca, özel bir toplantı yeri vs. gerekiyorsa, bu masrafların ödenmesi gerekir. Taraflar eğer avukatları ile bu sürece katılacaklarsa avukatlarına da ücret ödeyeceklerdir.

Arabulucu süreç sonunda ki tutanak geçerli olur mu?

Taraflar arabuluculuk sürecinin sonunda bir anlaşmaya varırlarsa bu anlaşmayı, asıl uyuşmazlık hakkındaki yetki ve görev kurallarına göre belirlenecek olan hukuk mahkemesine ibraz edip, icra edilebilirliğine ilişkin bir şerh verilmesini talep edebileceklerdir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilâm niteliğinde belge sayılır. İcra edilebilirlik şerhinin verilmesi, niteliği itibariyle bir çekişmesiz yargı işi olduğundan buna ilişkin inceleme dosya üzerinden de yapılabilecektir. Ancak, uyuşmazlık konusu aile hukukuna ilişkin ise bu işlemler aynı usulle belirlenecek aile mahkemesince ve duruşmalı olarak yapılacaktır. Eğer, davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa gidilmiş ise, kuşkusuz ki yukarıdaki iş ve işlemler davaya bakan mahkemece yerine getirilecektir.

Arabuluculuk sonrası tutanağı mahkemeye teslim etmeli miyim?

Mahkeme; anlaşmanın ve içeriğinin, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği işler arasında yer alıp almadığı ve cebri icraya elverişli olup olmadığı yönünden inceleme yapacaktır.

İhtiyari arabuluculuk ne demektedir?

Taraflar, gerek dava şartı olan, gerekse dava şartı olmayan, üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri özel hukuk uyuşmazlıklarını çözmek için, Arabuluculuk Sicilinden kendilerinin seçecekleri bir arabuluculuya da başvurabilirler. Kira uyuşmazlığı, iş kazası, meslek hastalığı, miras hukukundan kaynaklan uyuşmazlıklar ve benzeri uyuşmazlıklarda arabuluculuya ihtiyaren başvurulabilir, sorunlara çözüm bulabilirler. Gaziantep arabulucu avukat

Arabuluculuk süreci nasıl işleyecektir?

Arabulucu, kendisine atanmış olan dosyayı sistemden kabul ettikten sonra yada tarafların kendisini ihtiyari olarak seçmelerinden sonra tarafları arar, ön görüşme yapar, oturum gününü ve yerini belirleyip tarafları arabuluculuk görüşmesine davet eder. Arabulucu, görüşmede tarafların taleplerinden ziyade ihtiyaçlarını, menfaatlerini görmeleri ve çözüm için taraflara yardımcı olacaktır. Tarafların çözüm üretemediklerini gördüğü noktada da arabulucu çözüm önerisi getirebilecektir. Arabulucu tarafsızdır, hukuki tavsiyelerde bulunamaz. Görüşme neticesinde de anlaşılan yada anlaşılamayan hususları içeren bir tutanak tutacaktır.

Arabuluculuk görüşmelerine kimler katılabilir?

Taraflar katılabilir, taraf şirket ise şirket yetkilisi katılabilir yada vekâletinde arabuluculuk görüşme yetkisi bulunan avukatları arabuluculuk görülmelerine katılabilir. İş uyuşmazlıklarında ayrıca, taraf olan şirketse, şirket tarafından yetkilendirilen sigortalı bir çalışanı vasıtasıyla görüşmelere katılabilir. Ayrıca uzman kişiler ve tarafların ortak anlaşmaları ile başkaca 3.kişiler de görüşmelere katılabilir.

Arabuluculuk görüşmelerine katılmazsak ne olur?

İlk arabuluculuk görüşmesine mazeretsiz katılmayan taraf ileride açılacak olan davada haklı çıksa bile tüm yargılama giderlerinden sorumlu olacaktır.

Gaziantep Avukatlık Ofisimizde, Boşanma Avukatı, Ceza Avukatı, iş Davası Avukatı, İdari Dava Avukatı olarak faaliyetlerinin yanında Uzman Arabulucu olarak ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Ofisimiz Gaziantep dışında, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa'da da dava takibi yapmaktadır.

© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
Call Now Button envelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba, Arabulucu olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram