Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Avukatlık Hizmetlerimiz

AİLE HUKUKU

 • Anlaşmalı boşanma,
 • Çekişmeli boşanma,
 • Nafaka davaları,
 • Mal rejimi (Mal paylaşımı) davaları,
 • Velayet Davaları,
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
 • Çocuk için iştirak nafakası davaları,
 • Babalık Davaları,
 • Tanıma ve Tenfiz,
 • Vesayet Davaları,
 • Vasiyetname,
 • Evlat edinme,
 • Evlenmeye izin verilmesi istemli davalar,
 • Evlenme işleminin iptali veya Evlenmenin yokluğuna dair davalar

CEZA HUKUKU

 • Ağır Ceza Davaları,
 • Asliye Ceza Davaları,
 • Sulh Ceza Davaları,
 • Ceza Davaları,
 • Kovuşturma İşlemleri,
 • Soruşturma,
 • Suç duyurusunda bulunma,
 • Ceza kararlarına itiraz,
 • Cezalarda mahsup talebi,
 • Ceza kararlarının temyiz edilmesi,
 • Çocuk Ceza Davaları.

İŞ HUKUKU

 • Sosyal Güvenlik Hukuku,
 • Sendikalar Hukuku,
 • Toplu İş Sözleşmeleri,
 • Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili,
 • Hizmet Tespiti Davaları,
 • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklı davalar,
 • İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü

KAMULAŞTIRMA DAVALARI

 • Uzlaşma aşamalarında danışmanlık,
 • Uzlaşamama sonucu açılan bedel davası takibi,
 • Kamulaştırmaya karşı iptal davaları

İDARİ DAVALAR

 • Tam yargı davaları,
 • İdari İşlemin İptaline İlişkin Davalar,
 • Memur davaları,
 • Disiplin Cezaları,
 • Atamalar,
 • Tazminat Davaları,
 • En iyi Tam Yargı Davaları,
 • Uzman Öğretmenlik ret kararına ilişkin davalar,
 • Sözleşmeli Öğretmenlerin Yolluklarına ilişkin davalar,
 • Kurumlar ile kişiler arasındaki her türlü hukuki sorunun çözümü

BİLİŞİM HUKUKU

 • İnternet ve bilişim Yoluyla işlenen suçlar,
 • Elektronik Belgelerin Hazırlanması,
 • Bilişim Yoluyla Verilere İzinsiz Erişim,
 • Bilişim Yoluyla Bilgilerin Çalınması veya Değiştirilmesi,
 • Bilişim Yoluyla Çalınan Kişisel Bilgilerin Yayınlanması,
 • Bilişim Yoluyla Taciz ve Tehdit Suçlarının Takibi.

İCRA –İFLAS HUKUKU

 • İflas ve konkordato davaları,
 • İcra Takip Davaları,
 • İhtiyati haciz,
 • Çek, senet ve ilamsız icra takipleri,
 • İflasın ertelenmesi,
 • Nafaka alacaklarının takibi,
 • Çocuk teslimi icra takipleri,
 • Toplu icra takibi, şirketler adına takipler,
 • İcra takibine itiraz,
 • İtirazın İptali – Kaldırılması davaları,
 • Şahıs ve İşletmeler arası uyuşmazlıkların çözümü.

TÜKETİCİ HUKUKU

 • Faizsiz ev alma ödenen peşinatın iadesi,
 • Faizsiz ev alma organizasyon ücret iadesi,
 • Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan,
 • Satıcının Hakem Heyeti Kararına İtirazı,
 • Tüketici Kredisinden Kaynaklanan,
 • Paket Tur Sözleşmesinden Kaynaklanan,
 • Sözleşmenin Uyarlanması,
 • Kredi Kartından Kaynaklanan,
 • Ayıplı Hizmet,
 • Ayıplı Mal

GAYRİMENKUL HUKUKU

 • Kiralananın Tahliyesi,
 • Kira Alacakların Yasal Takibi,
 • Tapu iptal ve Tescil davaları,
 • Gayrimenkul Satış Vaadinden Kaynaklanan,
 • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar,
 • Emlakçı Alım-Satım Mukavelesinden Kaynaklanan davalar

TİCARET HUKUKU

 • Şirketler hukuku,
 • Sigorta Hukuku,
 • Kambiyo Davaları,
 • Haksız Rekabet Davaları,
 • Fikri ve Sınai Haklar Davaları,
 • Bankacılık ve Finans Hukuku Davaları,
 • Leasing Davaları,
 • Faktoring Davaları,
 • Tahkim Davaları,
 • Kooperatif Hukukuna ilişkin Davalar

MİRAS HUKUKU

 • Tenkis Davaları,
 • Vasiyetname düzenlemek,
 • Veraset Davası,
 • Miras sözleşmesinden doğan davalar,
 • Mirasın reddine dair davalar

ASKERİ DAVALAR

 • Askeri ceza davaları,
 • Askeri idari davalar,
 • Asker davaları

Son Makaleler

Avukatlarımızca hazırlanmış hukuki paylaşımlar, makaleler ve emsal Yargıtay Kararları
3 Aralık 2021
Avukatlık Nedir? Nasıl Avukat Olunur?

Avukatlık Mesleği Hakkında Genel Açıklamalar Son zamanlarda tarafımıza avukatlığa ilgi duyan çok sayıda genç kardeşimiz ulaştı ve meslekle ilgili merak ettikleri birçok soruyu ve ilgilerini aktardılar. Gerçekten de güzel bir mesleğimiz var. Mesleğimize sahip çıkıp en iyi şekilde temsil etmek de asli vazifemiz. Mesleğe ve daha genel anlamda hukukçuluğa olan ilgi de hatırı sayılır. Böyle […]

3 Aralık 2021
Etkin Pişmanlık Hükümlerinden Handi Aşamaya Kadar Faydalanilabilir ?

Açıklama SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMANIN TÜM AŞAMALARINDA SUÇLAMAYI REDDEDEN SANIK ALEYHİNDE HÜKÜM VERİLDİKTEN SONRA DOSYA YARGITAY AŞAMASINA GİTMİŞ OLSA BİLE TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANABİLECEKTİR. BU DURUMDA SANIK VEYA MÜDAFİİSİ YARGITAYA GÖNDERMİŞ OLDYĞY TEMYİZ DİLEKÇESİNDE ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İSTEDİĞİ VE HANGİ HUSUSLARDA ETKİN PİŞMANLIK İÇEREN BEYANLAR VERECEĞİNİ DİLEKÇESİNDE BELİRTTİKTEN SONRA VEYA TEMYİZ DİLEKÇESİNDE YAZILMAMIŞ […]

3 Aralık 2021
2021 Nafaka Artış Üfe Oranları

2021 Yılı Üfe Tüfe Oranları Ocak – 2021 Üfe(%) Tüfe(%) Bir Önceki Aya Göre 2,66 1,68 Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre 2,66 1,68 Bir Önceki Yıla Göre 26,16 14,97 Oniki Aylık Ortalamalara Göre 13,64 12,53 Şubat – 2021 Üfe(%) Tüfe(%) Bir Önceki Aya Göre 1,22 0,91 Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre 3,92 2,60 […]

2 Aralık 2021
Ücreti Döviz Olan İşçinin Kıdem Tazminatı

Ücretli çalışanların iş sözleşmeleri belirli nedenlerle sonlandığında, aynı işverene bağlı en az 1 yıl çalışmışsa kıdem tazminatı hakkı vardır. Bu haktan yararlanabilmek için gerekli olan koşullar mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükteki 14. maddesinde düzenlenmiş, hesaplanması ile ilgili detaylara da yine aynı madde yer verilmiştir. Hayatın olağan akışında mevzuatın verdiği detayların yeterli olmadığı, mevzuatta yer […]

1 Aralık 2021
Hangi Ek Ödemeler Zorunludur

Çalışanları motive etmenin en etkili yollarından biri, ücret dışında ek ödemelerdir. Çalışana çalışması karşılığında ödenen ücretine ek olarak, birtakım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapılan ödemeler/sağlanan imkânlar işçinin işine ve iş yerine olan bağını kuvvetlendiren unsurlardır. Peki, yasal mevzuatta işçiye zorunlu olarak yapılması gereken ödemeler neler? Hangi durumlarda işveren çalışana ek ödeme vermek zorundadır? Mevzuatta Zorunlu Tutulan […]

30 Kasım 2021
Otomatik BES Yenilemeleri Ocak’ta Başlıyor

Uzun yıllardan beri ülkemizde gönüllü olarak isteyenlere özel emeklilik şansı veren Bireysel Emeklilik Sistemi, siyasi iktidarın tasarruf politikaları kapsamında 2017 yılından itibaren kademeli olarak iş yerlinde zorunlu kılınmıştı. İşverenler çalışanlarını otomatik olarak sisteme dâhil etmekle sorumlu. Çalışanlar eğer sistemde kalmak istemiyorlarsa, ayrılabiliyorlar. Fakat otomatik BES düzenlemesinde sistemden caymış kişilerin yeniden sisteme dâhil edilmeleri için belirlenmiş […]

30 Kasım 2021
Boşanma Avukatı Gaziantep Ücretleri

Boşanma Avukatı Hangi Tür Davalara Bakar? Boşanma avukatı aile hukuku davalarından olan boşanma davalarına ve türev davalara bakan avukattır. Boşanma avukatı olabilmek için hukuk fakültesi eğitimini başarıyla tamamlamış olmak öncelikli kriterdir. Gaziantep’de Boşanma avukatı olmak için Hukuk fakültesini bitirdikten sonra ise Türkiye Barolar Birliği çatısı altında bulunan Gaziantep Barosu’na kayıtlı olunması ve fiili olarak avukatlık […]

30 Kasım 2021
İlçelerin Bağlı Olduğu Adliyeler

Sıra No Mahal / İlçe Bölge Teşkilatı Faaliyet Durumu İlçenin Bağlı Olduğu Adliye ACM İli 1 Adana 1 ACM Faal   Adana Adana 2 Karaisalı 4 Mülhakat Faal   Adana Adana 3 Karataş 3 Mülhakat Faal   Adana Adana 4 Çukurova     Teşkilat Kurulmadı Adana Adana Adana 5 Sarıçam     Teşkilat Kurulmadı Adana […]

30 Kasım 2021
2022 İcra İflas Kanununda Değişiklikler

30.11.2021 09:37 7343 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunhttps://legalbank.net/belge/resmi-gazete-20211130-7343-icra-ve-iflas-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasi-hakkinda-kanu/4203890 1/1830.11.2021 09:37 7343 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunhttps://legalbank.net/belge/resmi-gazete-20211130-7343-icra-ve-iflas-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasi-hakkinda-kanu/4203890 2/1830 Kasım 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31675KANUNİCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKYAPILMASI HAKKINDA KANUNKanun No. 7343 Kabul Tarihi: 24/11/2021MADDE 1 – 9/6/1932 tarihli […]

28 Kasım 2021
2022 yılı Yargıda Parasal Sınırlar

Yargıda Parasal Sınırlar 2021 1)Senetle ispat siniri: 6.640,00-TL, 2) Yerel mahkeme kesinlik sınırı: 8.000,00-TL, 3) İstinaf kesinlik sınırı: 107.090,00-TL, 4) Temyizde duruşma sınırı: 160.660,00-TL, 5) HUMK hükümlerine göre temyiz sınırı: 5.810,00-TL, 6)HUMK hükümlerine göre karar düzeltme sınırı: 35.830,00-TL, 7)İcra Mahkemelerinde yerel mahkeme kesinlik sınıri: 18.710,00-TL, 8) İcra Mahkemelerinde HUMK hükümlerine göre temyiz kesinlik sınırı 16.860,00-TL. […]

22 Kasım 2021
2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

20 Kasım 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31665 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve […]

18 Ekim 2021
Çocuğun Velayeti ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

5/5 – (7 votes)

6 Ekim 2021
Hayırsız Evlat Mirasçılıktan Çıkarılabilir mi?

Mirasçılıktan çıkarılabilir denilen durumları açıklamadan önce genel olarak Türk Hukukunun miras bırakanın mirasını korumaya yönelik düzenlemeler içerdiğini belirtmek gerekir. Nitekim miras bırakan mirasçılar arasında eşit davranmayıp ölümünden önce mirası hakkaniyetsiz dağıtabilmesi söz konusudur. Bu noktada kanun koyucu mirasbırakana mal senin istediğini de yapabilirsin, istediğine miras bırak, istediğine bağışla istediğini mirasçılığından çıkar gibi sınırsız bir hareket […]

6 Ekim 2021
Çocuksuz Ölen Kişinin Mirası

Mallar, kişinin ölümünün ardından bırakmış olduğu yüklü para veya karşılığı yüklü para eden gayrimenkul gibi şeylerdir. Kişinin ölümünden sora kalan malvarlığı, öncelikle kişi vasiyetinde malvarlığını herhangi birine bıraktığını belitmiş ise, kurallar dahilinde o kişiye verilir. Ölen kişinin bıraktığı miras kimseye bırakmamış ise belirlenen yasalar dahilinde birinci derece akbabalarına dağıtılır. Peki kişi çocuksuz ölür ise miras […]

6 Ekim 2021
Ara Mahkemede Tahliye Olur mu?

Türkiye’de ceza mahkemelerinde iki duruşma arası yaklaşık 3-4 aydır. Ancak tutuklu ceza davalarında tutukluluk incelemesinin 30 günde bir evrak üzerinde yapılması gerekir. Otuz günlük süreler halinde yapılan incelemeye halk arasında ara duruşma denilmektedir. Örneğin, 01.03.2021 tarihinde yapılan duruşmadan 30 gün sonra, halk dilinde “ara duruşma” veya “ara mahkeme” olarak adlandırılan, tutukluluğun evrak üzerinden incelenmesi işlemi […]

4 Ekim 2021
İşverenin Cinsiyet Ayrımcılığı

Aşağıda yayımladığımız Üst mahkeme kararı adeta yerel mahkemelere yol gösterici niteliktedir. Davacı cinsiyet ayrımcılığı yönündeki iddiasını kanıtlayamamış ise de işverenin eşit işe eşit ücret ödememesi eşit işlem borcunun ihlali niteliğindedir ve ayrımcılık tazminatının koşulları oluşmuştur Yargıtay Kararı Hukuk Dairesi 2017/16279 E. , 2020/10415 K.“İçtihat Metni” MAHKEMESİ:İş MahkemesiDAVA TÜRÜ: ALACAKTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, […]

Gaziantep Avukatlık Ofisimizde, Boşanma Avukatı, Ceza Avukatı, iş Davası Avukatı, İdari Dava Avukatı olarak faaliyetlerinin yanında Uzman Arabulucu olarak ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Ofisimiz Gaziantep dışında, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa'da da dava takibi yapmaktadır.

© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
Call Now Button envelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için makul bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram