Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

ikalenin Geçersizliği- Yetersiz Ek Menfaat / Makul Gaziantep Avukat

ikalenin gecersizligi isci avukati
ikalenin Geçersizliği- Yetersiz Ek Menfaat / Makul Yarar

                      T.C

   Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 

2015/36393 E. ve 2016/19707 K.

         14.11.2016 Tarih

“İş ilişkisi taraflardan her birinin bozucu yenilik doğuran bir beyanla sona erdirmeleri mümkün olduğu halde, bu yola gitmeyerek karşılıklı anlaşma yoluyla sona erdirmelerinin nedenleri üzerinde de durmak gerekir. Her şeyden önce bozma sözleşmesi yapma konusunda icapta bulunanın makul bir yararının olması gerekir. İşveren feshinin karşılıklı anlaşma yoluyla fesih gibi gösterilmesi suretiyle iş güvencesi hükümlerinin bertaraf edilmesi şüphesi ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla irade fesadı denetimi dışında, tarafların bozma sözleşmesi yapması konusunda makul yararının olup olmadığının da irdelenmesi gerekir. Buna karşılık iş sözleşmesinin bozma sözleşmesi yoluyla sona erdirilmesi, iş hukukunu yakından ilgilendirdiği içini kalenin yorumunda iş sözleşmesinin yorumunda olduğu gibi, genel hükümlerin yanı sıra iş hukukundaki “işçi yararına yorum” ilkesi de göz önünde bulundurulacaktır.

Somut uyuşmazlıkta; mahkemece tarafların iş akdini 30/06/2015 tarihli ikale sözleşmesi ile akdini karşılıklı olarak anlaşarak feshettikleri, davacı vekilinin ikale sözleşmesindeki imzayı inkar etmediği, ikale sözleşmesi ile davacıya yasal tazminat ve hakları dışında net 3.702,00 TL ek menfaat ödemesi yapıldığı kabulüyle ikale sözleşmesine geçerlik tanınmıştır. Ancak davacının ikale sözleşmesi düzenleyerek işten ayrılmak istediğine dair bir dilekçesinin bulunmaması ve davacının iş akdinin davalı işveren tarafından işletme ve iş gerekleri sebebiyle yapılan personel azaltılması neticesi feshedilmesi ve davacının iş yerindeki kıdeminin 12 yıl olması nedeniyle, yapılan 2 aylık ücret tutarındaki ek ödeme dikkate alındığında makul yararın yukarıda yazılı normatif düzenlemede izah edildiği üzere karşılanmadığı, bu sebeple ikalenin işveren feshinden farkının bulunmadığı anlaşıldığından, davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesi bozma nedenidir.”

İş Kanununda düzenlenmemekle birlikte geçerliliği içtihatlarla oluşturulmuş İKALE SÖZLEŞMESİ ile iş akdi tarafların özgür iradeleri neticesinde sonlandırılabilir. İkale sözleşmesinin geçerli olabilmesi için,öncelikle bu teklifin işverenden gelmesi ve sonra işvrence,işçiye yasal hakları dışında ek bir menfaat(MAKUL BİR YARAR) sağlanması gerekir.Yargıtay yukarıda aktarılan kararında işçi lehine yorum ilkesi gereği ikale sözleşmesi neticesinde işçiye sağlanacak bu yararın onun kıdemi göz önüne alınarak belirlenmesi gerektiğine kanaat getirmiş,12 yıllık kıdemi bulunan işçiye sağlanan 2 aylık ücreti tutarındaki ödemenin makul bir yarar oluşturmadığına hükmetmiştir.

Sonuç olarak ikale sözleşmesi ile iş ilişkisinin sonlandırılması her zaman mümkün olup,bu sözleşme,içtihatlar ile oluşturulmuş ilke ve şartlara uygun düzenlenmişse geçerli olacak aksi takdirde geçersiz bir feshin tüm sonuçları ile karşı karşıya bulunacaktır.

———————

AVUKAT A TÜMBAŞ

Avukatlık / Danışmanlık

 Gaziantep Barosu

İş ve İşçi Davaları Avukatı

(Kıdem, ihbar, yıllık izin, maaş alacaklar ile Hizmet tespiti davaları)

İletişim İçin:

https://www.alitumbas.av.tr/gaziantep-avukat-adres

 

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?

Yorumlarınız bizim için önemlidir. Soru sormaktan veya yorum yapmaktan lütfen çekinmeyin. Konu ile ilgili merak ettiğiniz detaylarla ilgili avukatlarımız sizlere dönüş yapacaktır.
© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
envelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram