Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

işçinin Gerçek Ücretinin SGK’ya Eksik Bildirilmesi I Avukat Ali Tümbaş

isci

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/10318

K. 2016/13214

T. 14.6.2016

• BANKADAN KREDİ ALINMASI İÇİN İŞÇİYE ÜCRETE İLİŞKİN BELGE VERİLMESİ ( Ücretin İhtilaflı Olduğu – Sözü Edilen Belgenin İlgili Makama Hitaben Yazılmasının Bunun Kredi Alınması İçin Verilen Bir Belge Olduğunu Gösterdiği/Bu Belgenin Aslının İlgili Bankadan Getirtilmesi Gerektiği )

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Bankadan Kredi Alınması İçin İşçiye Verilen Belgenin Aslının İlgili Bankadan Getirtilmesi Gerektiği – Davacının Meslekte Geçirdiği Süre İşyerinde Çalıştığı Tarihler Meslek Unvanı ve Fiilen Yaptığı İş Bildirilerek İlgili İşçi ve İşveren Kuruluşlarından Emsal Ücretin Ne Olabileceğinin Araştırılacağı )

• ÜCRETİN TESPİT EDİLMESİ ( Bankadan Kredi Alınması İçin İşçiye Verilen Belgenin Aslının İlgili Bankadan Getirtilmesi Gerektiği – Davacının Meslekte Geçirdiği Süre İşyerinde Çalıştığı Tarihler Meslek Unvanı ve Fiilen Yaptığı İş Bildirilerek İlgili İşçi ve İşveren Kuruluşlarından Emsal Ücretin Ne Olabileceği Araştırılarak Karar Verileceği )

1475/m.14

4857/m. 17, 18, 32, 53

ÖZET : Dava, kıdem tazminatı ve yıllık izin alacağına ilişkin olup davacıya ödenen aylık ücretin miktarı ihtilaflıdır. Davalı, bilirkişi raporuna esas alınan belgenin içeriğini kabul etmediği gibi, bankadan yüksek miktarda kredi alınması için verilen bu tür belgelere itibar edilmemesi gerektiğini ileri sürmüştür. Sözü edilen belgenin ilgili makama hitaben yazılması bunun kredi alınması için verilen bir belge olduğunu göstermektedir. Öncelikle bu belgenin aslı ilgili bankadan getirtilmelidir. Davacının meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından emsal ücretin ne olabileceği araştırılarak karar verilmelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki dava sonucunda verilen hükmün Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi süresi içinde davalı vekili tarafından istenilmekle, duruşma için tebliğ edilen 14.06.2016 Salı günü belirlenen saatte davalı vekili geldi. Karşı taraftan gelen olmadı. Gelenin huzuru ile duruşmaya başlandı. Duruşmada hazır bulunan tarafın sözlü açıklamaları dinlendi. Duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyadaki belgeler incelendi. Gereği görüşüldü:

KARAR : 1- )Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

2- )Davacı vekili, müvekkilinin 10 yıl önce davalı firmada çalışmaya başladığını, 08.03.2004 tarihi itibariyle SGK girişinin yapıldığını, işyerinde bölge müdürü olarak çalıştığını, 06.08.2013 tarihinde çekilen ihtarname ile ihbar öneli verilerek iş sözleşmesinin feshedildiğini, 30.09.2011 tarihli yazıda belirtildiği üzere net 2500,00 TL ücret+prim ile çalıştığını, kıdem tazminatı ve yıllık izin ücretinin asgari ücret üzerinden ödenmek istendiğini iddia ederek kıdem tazminatı ve yıllık izin ücretinin hüküm altına alınmasını istemiştir. Davalı vekili, davacının Trabzon Bölge Satış Sorumlusu olarak işe alındığını, işini yapmaması, görev tanımında belirtilen görevleri yerine getirmemesi sebebiyle iş akdinin ihtarname gönderilerek İş Kanununun 17 ve 18. maddeleri doğrultusunda işine son verildiğini, davacının almakta olduğu maaşı üzerinden yapılan hesaplama ile hak ettiği kıdem tazminatının davacının hesabına havale edildiğini, davacının asgari ücretle çalıştığını, davalının Trabzon’da ofisi olmayıp, davacının … bağlı olarak Trabzon’da bağımsız olarak çalıştığını, davacının birkaç gün izin kullanması halinde davalının bundan haberinin bile olamadığını beyanla davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, tanık anlatımları, kıdemi, yaptığı iş ve tüm delillere göre davacının net 2500,00 TL ücretle çalıştığı, iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde feshedildiği, 89 gün kullanmadığı yıllık izni bulunduğu gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Davacıya ödenen aylık ücretin miktarı ihtilaflıdır.

Davacı vekili, davacının fesih tarihindeki net ücretinin net 3500,00 TL olduğunu iddia ederken, davalı asgari ücretle çalıştığını savunmuştur. İşyeri çalışanı olmayan davacı tanıkları duyuma dayalı olarak iddiayı doğrulamışlardır.

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda ise, davacı vekilinin dava dilekçesi ekinde sunduğu davalının kabul etmediği 30.9.2011 tarihli belgedeki net 2500,00 TL’nin ( brütü 3496,94 TL ) o dönemdeki asgari ücrete oranına göre bulunan kat sayı ( 4.177 ) esas alınarak fesih tarihindeki ücretinin brüt 4266,80 TL olduğu kabul edilmiştir.

Ancak davalı vekili bu belge içeriğini kabul etmediği gibi, bankadan yüksek miktarda kredi alınması için verilen bu tür belgelere itibar edilmemesi gerektiğini ileri sürmüştür. Sözü edilen belgenin ilgili makama hitaben yazılması bunun kredi alınması için verilen bir belge olduğunu göstermektedir. Bu sebeple öncelikle bu belgenin aslı ilgili bankadan getirtilmelidir.

Öte yandan dosya içeriğindeki deliller yeterli olmadığından, davacının meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından emsal ücretin ne olabileceği araştırılmalı ve toplanacak deliller, toplanmış deliller ile birlikte değerlendirilerek bir sonuca gidilmeli; işçilik alacakları da bu ücret esas alınarak hesaplanmalıdır.

O halde davalının bu yönü amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebeple BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde davalıya iadesine, Yargıtay duruşmasında kendisini vekille temsil ettiren davalı taraf yararına takdir olunan 1.350,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, 14.06.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?

Yorumlarınız bizim için önemlidir. Soru sormaktan veya yorum yapmaktan lütfen çekinmeyin. Konu ile ilgili merak ettiğiniz detaylarla ilgili avukatlarımız sizlere dönüş yapacaktır.
Fatih Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı No:139 Şehitkamil, Gaziantep

0532 167 09 13
© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
envelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram