1. işyerinde ve işyeri sayılacak yerlerde meydana gelen kavga olayında işveren her iki işçiyi de kural olarak bildirimsiz ve tazminatsız işten çıkarma hakkına sahiptir.
  2. Kavga olayında işveren fesih hususunda işçilere eşit davranma borcu altındadır. Yani kural olarak işveren bir işçiyi işten çıkarıp diğerini çalıştırmaya devam edemez. Bunu yaparsa çıkardığı işçi için kıdem ve ihbar tazminatı haklarını ödemelidir.
  3. İşyerinde meydana gelen kavga olayında işverenin kusuru olmamalıdır. Bu durum işverenin işçiyi gözetme borcundan kaynaklanır. Daha açık ifadeyle işyerinde kavga yaşanmaması için işveren gerekli tüm tedbirleri almış olmalıdır.
    Bunu basit bir örnekle açıklarsak,  iki uyumsuz işçinin sürekli geçimsizliği bilinen bir durumsa, öncesinde bu işçiler hakkında gerekli uyarılar yapılmalı,   bu işçiler gerekirse başka bölümlerde ya da vardiyalarda çalıştırılmalıdır. Çözüm önerileri artırılabilir. İş  sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yani sıra mümkün mertebe işçilere birlikte çalışma olgusu ile ilgili eğitici ve öğretici seminerler veya programlar verilmesi de oldukça faydalı olacaktır.
  4. İş yerinde kavga öncesinde meydana gelen olaylar veya problemlerin kavgaya dönüşmesine mahal vermemek adına etkili çözümler üretilmiş olmalıdır. Kavga ben geliyorum diyorsa bu duruma sessiz kalmak  işveren açısından ihmali bir davranıştır.
Her somut olay elbette kendi içerisinde değerlendirilecekse de kavga nedeniyle işten çıkarılan bir işçinin açtığı iş davasında yukarıda saydığımız tüm durumlar etraflıca değerlendirilmelidir.
Bizim olayımızda etraflıca yapılması gereken tüm bu önemli tartışmaları mahkemeye sunduk , mahkeme de titizlikle araştırdı,  tartıştı ve gerçekten de olayın altında yatan gerçekler gün yüzüne çıktı ve müvekkil haklı bulundu .
Siz siz olun başınıza gelen olayda yalnız kalmayın,  adalet arayışınızda  o kapıyı bir avukatla açın, bazen hakkınızı aramak yetmez, doğru yoldan gitmeyi bilmek daha önemlidir.
Gideceğiniz yolda ayağınıza taş değmesin,  isiniz rast gelsin,  sağlıcakla kalın dostlar…