Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Matrah arttırma naylon fatura suçunu kaldırır mı? I Ceza Avukatı

matrah arttirma

Matrah arttırma naylon fatura suçunu ortadan kaldırır mı?

Matrah arttırma naylon fatura suçunu ortadan kaldırmaz ancak inceleme yapılamayacağı için suç raporu düzenlenemeyecektir.

6736 sayılı kanun  VUK 359 uncu madde ile düzenlenen suçlara bir af getirmemektedir. Bir suçun belirli bir dönem için suç olmaktan çıkarılması veya bu dönemler için af çıkarılması ancak kanun ile yapılabilir. 6736 sayılı kanunda böyle bir düzenleme yoktur. Dolaylı olarak yapılandırma yapılması halinde bu suçlardan dava açılmayacağı ileri sürülmektedir.

6736 sayılı kanunun yapılandırmayı düzenleyen 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası kanuna uygun olarak gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının artırılması halinde gelir ve kurumlar vergisi yönünden defter ve kayıtların incelenemeyeceğine, bu yıllara ilişkin tarhiyat yapılamayacağına amirdir.

Aynı şekilde 5/3 maddesi “Mükellefler, bu fıkrada belirtilen şartlar dâhilinde katma değer vergisini artırdıkları takdirde, kendileri nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz.”  Demektedir.

5 inci maddenin 7 inci fıkrası bu kanunun yayımlandığı tarihten önce başlayan vergi incelemelerine devam olunacağını belirtmektedir. Ancak başlanan bu incelemelerin kanununun yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde bitirilmesi gerekmektedir. İncelemenin bitirilmesinden maksat;  vergi inceleme raporunun ilgili vergi dairesine teslimi ve sonucun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesidir. Bir aylık süre 30 Eylül 2016 tarihine denk gelmektedir. Mükellefin yapılandırma yapması halinde 30 Eylül tarihine kadar bitirilemeyen incelemelere devam edilemeyecektir.

Bir görüşe göre; 359 uncu madde ile düzenlenen suçlardan dava açılması VUK 367 inci madde ile vergi dairesinin mütalaasına yani vergi inceleme memurlarınca düzenlenen vergi suçu raporu ile C. Savcılığına suç duyurusunda bulunması şartına bağlanmıştır, C. Savcıları 359 uncu madde kapsamındaki suçlardan vergi dairesinin mütalaası olmadan resen dava açamazlar. Bu nedenlerle matrah artırımı yapılan yıllarla ilgili olarak gelir ve kurumlar vergisi yönünden inceleme yapılamayacağından suç raporu düzenlenemeyecek ve sonuç olarak bu suçlardan dava açılamayacaktır.

Bu görüşe katılmıyoruz:

6736 sayılı kanunun 5/4 üncü fıkrasının ç bendi “Matrah veya vergi artırımında bulunulması, 213 sayılı Kanunun defter ve belgelerin muhafaza ve ibrazına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez. “

VUK 367 inci madde C. Savcıları VUK 359 kapsamında bir suç işlendiği duyumu alırlarsa ilgili vergi dairesinden mütalaa ister demektedir.

Diğer itirazımız karşıt inceleme yönündendir. Matrah artırımı yapmayan mükelleften ötürü karşıt inceleme için defter ve belgelerin istenmesi halinde ne olacaktır?

Her iki halde de mükellefin anılan kanunun 5/4 maddesine göre defter ve belgeleri ibraz zorunluluğu vardır.

Sonuç olarak 6736 sayılı kanuna göre yapılacak matrah artırımları gelir, kurumlar ve KDV yönünden defter ve belgeler üzerinde inceleme yapılmasını önler ancak naylon fatura dahil 359 uncu madde ile düzenlenen vergi suçlarını artırım yapılan yıllar için ortadan kaldırmaz, C. Savcısının vergi dairesinden mütalaa istemesi veya karşıt incelemede anılan madde kapsamına giren bir suçun işlendiği sonucuna varılırsa mükellef hakkında ceza davası açılmasına engel yoktur.

———————

AVUKAT A TÜMBAŞ

Avukatlık / Danışmanlık

 Gaziantep Barosu

Ceza Davaları Avukatı

(Ağır Ceza, Asliye Ceza, Sulh Ceza, Soruşturma, İstinaf ve Temyiz)

İletişim İçin:

https://www.alitumbas.av.tr/gaziantep-avukat-adres

 

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?

Yorumlarınız bizim için önemlidir. Soru sormaktan veya yorum yapmaktan lütfen çekinmeyin. Konu ile ilgili merak ettiğiniz detaylarla ilgili avukatlarımız sizlere dönüş yapacaktır.

Gaziantep Avukatlık Ofisimizde, Boşanma Avukatı, Ceza Avukatı, iş Davası Avukatı, İdari Dava Avukatı olarak faaliyetlerinin yanında Uzman Arabulucu olarak ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Ofisimiz Gaziantep dışında, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa'da da dava takibi yapmaktadır.

© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
Call Now Buttonenvelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için makul bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram