Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Mirastan mal kaçırma amacıyla yapıldığını ileri sürerek tapu iptali ve tescili

Mirastan mal kaçırma amacıyla yapıldığını ileri sürerek tapu iptali ve tescili

Mirastan mal kacirma amaciyla yapildigini ileri surerek tapu iptali ve tescili

Mirastan mal kaçırma amacıyla yapıldığını ileri sürerek tapu iptali ve tescili

T.C.

Yargıtay

1. Hukuk Dairesi

Esas No : 2015/14416

Karar No : 2018/14076

Karar Tarihi : 06.11.2018

MAHKEMESİ: ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ: TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen davada; 

Davacılar, mirasbırakan …’ın dava konusu 1647 parsel sayılı taşınmazını ölünceye kadar bakım aktiyle davalı tek oğlu …’ye temlik ettiğini, işlemin mirastan mal kaçırma amacıyla yapıldığını ileri sürerek tapu iptali-tescile karar verilmesini istemişlerdir.

Davalı, mirasbırakanın mirastan mal kaçırma amacının bulunmadığını, bakım görevini de yerine getirdiğini belirtip davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, taşınmazın mirastan mal kaçırma amacıyla temlik edilmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 

Karar, davacılar tarafından süresinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 06.11.2018 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacı … vekili Avukat… ile temyiz edilen davalı … ve vekili Avukat…, … geldiler, davetiye tebliğine rağmen diğer temyiz eden davacılar … vd. vekili Avukat gelmedi, yokluğunda duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davacıların temyiz itirazı yerinde değildir. Reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 30.12.2017 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince gelen temyiz edilen vekilleri için 1.630.00.-TL. duruşma vekâlet ücretinin ve aşağıda yazılı 8.20.-TL bakiye onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, 06.11.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Daha fazla bilgi için doğrudan 05325740383 numaralı telefondan veya diğer iletişim yollarından irtibata geçebilirsiniz.

Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?

Yorumlarınız bizim için önemlidir. Soru sormaktan veya yorum yapmaktan lütfen çekinmeyin. Konu ile ilgili merak ettiğiniz detaylarla ilgili avukatlarımız sizlere dönüş yapacaktır.

Gaziantep Avukatlık Ofisimizde, Boşanma Avukatı, Ceza Avukatı, iş Davası Avukatı, İdari Dava Avukatı olarak faaliyetlerinin yanında Uzman Arabulucu olarak ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Ofisimiz Gaziantep dışında, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa'da da dava takibi yapmaktadır.

© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
Call Now Button envelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba,
Hukuki sorularınız için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram