Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Özel İstihdam Bürolarının İşçi Alacaklarından Sorumluluğu


Özel İstihdam Bürolarının İşçi Alacaklarından Sorumluluğu:


T.C.YARGITAY22. HUKUK DAİRESİ
Esas: 2016/27626Karar: 2016/22233Tarih: 01.12.2016
✦ İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI✦ ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARININ SORUMLULUĞU
4857 – İŞ KANUNU / 90 
Davacı, maddi, manevi tazminat, ücret … fazla mesai ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkili … davalılar arasında davalıların …’taki … yerinde çalışmak üzere 2013 tarihinde süreli hizmet sözleşmesinin yapıldığını, müvekkilinin … yerinde kalıp ustası olarak çalışırken … akdinin işveren tarafından … 2013 tarihinde haklı neden olmadan feshedildiğini beyanla müvekkilinin çalıştığı sürelere dair ücret alacağı … sözleşmenin feshinden kaynaklanan bakiye ücret alacaklarının tespitini istemiştir.
Davalılar vekili, müvekkili şirketin …’a bağlı … Lisans numarası … alınan lisansla faaliyet gösteren Özel istihdam Bürosu olduğunu, müvekkili şirket … şirketi arasında Türk işçi bulmakta aracılık etmek hususunda yapılmış … sözleşme bulunduğunu … sözleşme uyarınca … adına davacı … sözleşme yapıldığını, husumetin … şirkete yöneltilmesi gerektiğini, sözleşmeyi müvekkili … şirket yetkilisi olarak … sadece şirketi temsilen imzaladığını, beyanla davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davalılar … davacı arasında … ilişkisi bulunmadığı … sebeple davaya konu alacaklar yönünden davalıya husumet yöneltilemeyeceği kabulü … davanın reddine karar verilmiştir.
Hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davaya konu alacaklardan davalı özel istihdam bürosunun sorumlu olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
Dosya kapsamından, davalı şirketin özel istihdam bürosu belgesi olduğu anlaşılmaktadır. … işçi bulmaya aracılık hizmeti veren özel istihdam bürolarının kanuni dayanağı 4857 Sayılı Kanun 19.03.2013 tarih ve 28592 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğidir. … konusu Kanun … Yönetmeliğe göre, özel istihdam büroları, yurt içi ve yurt dışında iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti ile bu faaliyete yönelik işgücü piyasası, istihdam ve insan kaynakları hizmetlerinde bulunmakla görevlidir.
Somut olayda, dava dışı … işyerinde çalışan davacının davalı şirket … dava dışı … arasında yapılan sözleşme kapsamında … İstihdam Eğitim … Danışmanlık … tarafından aracılık faaliyeti neticesinde temin edildiği anlaşılmaktadır … akdini … firmasının sözleşme imzalamaya vekil tayin ettiği … İstihdam Eğitim … temsilcisi … tarafından imzalandığı, … konusu sözleşmenin … maddesinde … İşveren … işçi arasında ister … sözleşmesinden ister … sözleşmede belirtilmeyen … ilişkilerinden doğan ihtilaflarda işveren … birlikte işveren vekili … sorumludur.” hükmüne … verilmiştir. Taraflarca imzalanan sözleşme hükmüne göre davaya konu alacaklardan davalı … Global İstihdam Eğitim … Danışmanlık … sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul … kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda belirtilen sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 01.12.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
 

———————

AVUKAT A TÜMBAŞ

Avukatlık / Danışmanlık

 Gaziantep Barosu

İş ve İşçi Davaları Avukatı

(Kıdem, ihbar, yıllık izin, maaş alacaklar ile Hizmet tespiti davaları)

İletişim İçin:

https://www.alitumbas.av.tr/gaziantep-avukat-adres

 

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?

Yorumlarınız bizim için önemlidir. Soru sormaktan veya yorum yapmaktan lütfen çekinmeyin. Konu ile ilgili merak ettiğiniz detaylarla ilgili avukatlarımız sizlere dönüş yapacaktır.
© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
envelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram