Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Bileşik Suç – Madde 42

Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir. Bu tür suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz.

Zincirleme Suç – Madde 43

Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır.

Fikri İçtima – Madde 44

İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.

Bileşik Suç

Bileşik suçta, adından da anlaşılacağı gibi bağımsız suç olarak düzenlenen birden fazla suç bir araya gelip kaynaşmakta ve kendisini oluşturan suçlardan tamamen ayrı isim ve özelliklerde, bağımsız ayrı bir suçu oluşturmaktadır. Ayrı ayrı suçlar birbirlerinin içinde eriyerek bunlardan ayrı tanımlanmış tek bir suçu oluşturmakta ve suç failine tek ceza verilmesi söz konusu olmaktadır.

Bileşik suçun iki adet şekli olduğunu söyleyebiliriz. İlkinde, bir suçun diğer bir suçun unsuru olması, ikincisinde ise bir suçun diğer suçun ağırlaştırıcı nedeni olması hali söz konusudur. 

  • Bir Suçun Diğer Bir Suçun Unsuru Olması
  • Bir Suçun Diğer Bir Suçun Ağırlaştırıcı Nedeni Olması
gaziantep ağır ceza avukatı

Zincirleme Suç

Zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi için, mutlaka, bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda aynı suçun aynı mağdura birden fazla işlenmesi gereklidir.

Bir suçun aynı suç işleme kararı kapsamında olsa da değişik kişilere karşı birden fazla işlenmesi halinde, zincirleme suç hükümleri uygulanamaz. 

Zincirleme Suçun Koşulları

  1. Birden Fazla Suç İşlenmiş Olması
  2. Zincirleme Suçun Söz Konusu Olabilmesi İçin Fail Aynı Suç İşleme Kararını Yerine Getirmek Amacıyla Hareket Etmelidir
  3. Kanunun Aynı Hükmü İhlal Edilmelidir
  4. Failin Eylemi, Aynı Mağdura Karşı İse Farklı Zamanlarda Olmalı, Farklı Mağdurlara Karşı İse Aynı Zamanda Gerçekleştirilmelidir
gaziantep ceza avukatı tutukluluk itiraz ağır ceza

Fikri İçtima

Fikri içtima, failin bir fiille birden fazla farklı suç işlemesi hâlinde bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılması anlamına gelen ceza hukuku kaidesi.

Fikri içtimaın iki koşulu vardır. Bunlardan birisi gerçekleştirilen fiilin tek olması, diğeri ise birden fazla suçun oluşumuna sebebiyet verilmesidir.

  • İşlenen Fiilin Tek Olması
  • Tek Fiilin Birden Fazla Suça Sebebiyet Vermesi

Ceza hukukunda genel olarak, ne kadar suç varsa o kadar ceza vardır kuralı geçerlidir. Ancak, fikri içtima kurumu bu kuralın istisnalarından birini oluşturmaktadır. Fikri içtimada, tek bir fiille birden fazla suçun oluşmasına sebebiyet veren fail, oluşan her suçtan ayrı ayrı cezalandırılmayacak, yalnız en ağır cezayı gerektiren tek suçtan cezalandırılacaktır.

© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
envelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram