Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Taraflar Arasındaki Boşanma Sebebleri Nelerdir?

TMK boşanma nedenleri tek tek belirtilmiş olup Mahkeme, TTMK da sayılan nedenler dışında herhangi bir nedenle boşanmaya karar verilmez.

TMK boşanma sebepleri olarak;

  • Zina(TMK 161)
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış(TMK 162)
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme(TMK 163)
  • Terk(TMK164)
  • Akıl hastalığı(TMK165)
  • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması(TMK 166), sayılmıştır.

Zina, Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, haysiyetsiz hayat sürme, Terk ile Akıl hastalığı özel boşanma sebeplerindendir.
Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma, kusurlu hareketiyle evlilik birliğinin sarsılmasına sebebiyet veren eşin davası, anlaşmalı boşanma ve fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası ise genel boşanma sebeplerindendir.

Boşanma davasını açacak taraf, kanunda gösterilen boşanma sebeplerinden en az birine dayanmalıdır.

en iyi boşanma avukatı gaziantep

Hakim, taraflarca mahkemeye bildirilen olaylar ve talepler ile bağlıdır. Boşanma davasını açan eş davasında hangi boşanma nedenine dayandığını anlaşılır bir şekilde belirtmesi gerekmektedir.
Aksi durumda kişi iddiayı genişletme yasağı ile karşılaşacaktır. Hakim sadece boşanma sebebi olarak belirtilen olayların sade bir şekilde izahı olduğu ve bununla birlikte, davacının olayların mahiyeti hakkında yapmış olduğu nitelemede hata/hile yapması durumunda bu niteleme ile bağlı olmayacaktır.

Boşanma davasında gösterilen boşanma sebeplerinin ispatı ve şartlar oluştuğu takdirde hakim boşanmaya karar verir. Hakim boşanma davasında boşanma sebebi olarak gösterilen olayların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe boşanma kararı veremez.

Mahkeme davanın tamamlandığına karar verdiği zaman sözlü yargılamaya geçmekte ve Boşanma davasında gösterilen boşanma nedenlerinin şartlar oluştuğu takdirde hakim artık boşanmaya karar vermektedir.

Hakim vicdanen kanaat getirmedikçe boşanma kararı veremez.

gaziantep boşanma avukatı anlaşmalı ve çekişmeli

Boşanma İçin Nereye ve Nerede Başvurulur?

TMK’ya göre boşanma davası eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yerdeki Aile Mahkemelerinde açılır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanmak isteyen taraf, boşanma davasını TMK’da sayılan boşanma nedenlerinden en az birine dayalı olarak hazırlayacağı boşanma davası dilekçesi ile kendisinin veya eşinin yerleşim yeri veyahut davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yerdeki Aile Mahkemelerinde açmalıdır.

Boşanma davası açmak için hazırlanan dilekçe gerekli olan evraklarla birlikte mahkemenin tevzi bürosuna ile adlandırılan bürosuna verilmelidir ve tevzi bürosunun hesapladığı harç ve dava masrafları davayı açan kişi (Davacı) tarafından ödenmelidir. Boşanma davası böylece açılmış olacaktır.

boşanma avukatı gaziantep anlaşmalı çekişmeli

Boşanma Avukatına Tutmalı Mıyım?

Boşanma davası gerek davacı gerekse davalı olsun taraflara sorumluluk yüklemektedir. Boşanma davasında davanın vasfı gereği tarafların bazı delillere başvurması ve TMK ve HMK da belirlenen sürelere uyması gerekmektedir. Aksi halde hem davacı hem de davalı için bu durum davayı kaybetme sebebi olacak ve üstelik davayı kaybeden taraf aleyhine bir takım tazminat, dava masrafı, harç ve vekalet ücreti hükmedilebilmektir.

Boşanma davası açmak isteyen kişi ve hakkında boşanma davası açılan kişi bu nedenle öncelikle uzman boşanma avukatına başvurmalıdır.

Boşanma Nasıl Olacaktır?

TMK’ya göre boşanma sadece mahkeme hakimin kararı ile mümkündür. Mahkemenin vereceği karar kararın kesinleşmesi ile nüfus müdürlüğüne gönderilir ve nüfus kayıtları böylece düzeltilir.

Boşanma Davası Açmak İstiyorum, Ne Yapmalıyım? Nasıl Bir Yol İzlemeliyim?

Yazılarımız içeriside “Boşanma avukatından ol haritası” yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.
Boşanma davası, bizzat boşanmak isteyen kişi tarafından açılabilir veya boşanma avukatına verilecek boşanma vekaleti ile de boşanma davası açtırmanız mümkündür.
Ancak anlaşmalı boşanma davalarında mutlaka her iki tarafın duruşmaya katılma zorunluluğu bulunmakla beraber, çekişmeli boşanma davalarında tarafların duruşmaya katılmaksızın boşanma avukatı ile duruşmalarını takip ettirilebilir.

Tabi ki boşanma davasından en iyi sonucu alabilmek için davanın boşanma avukatı tarafından yürütülmesi en iyisi olacaktır.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası, Tevzi Bürosuna boşanma dilekçesi ve evraklarının verilmesi, harç ve yargılama giderlerinin ödenmesi suretiyle açılır.
Mahkemeye dosyanızın gönderilmesinin ardından mahkeme dilekçe ve diğer evrakları kontrol edildikten sonra bir ara karar hazırlar.

Bu ara karar evrakına tensip zaptı denilir.

Boşanma davası yazılı yargılama usulüne tabi olup hazırlanan tensip zaptının davacı ve davalıya posta ile tebliğ edilir. Tensip zaptında bir çok bilgi ve ihtar vardır.

Tensbin ve dava dilekçesinin davalıya tebliği ile davalı cevap ve delillerini iki haftalık cevap süresi içinde mahkemeye bildirmelidir. Mahkemeye verilen cevap dilekçesi bu defa davacıya tebliğ ettirilir.

Mahkeme belirleyeceği ilk duruşmada öninceleme duruşması yapar ve bu duruşmada deliller, uyuşmazlık konusu, sulh olup olmama gibi konular tartışılır. Bu aşamadan sonra artık davanın esasına geçilir. Boşanma davasında uyulması gereken bir çok yasal süre ve yasal yükümlülük bulunmaktadır. Uzman boşanma avukatı ile davanın takip edilmesi sürelere uyma davayı hızlı bir şekilde tamamlama şansı yaratacaktır.

gaziantep boşanma avukatı

Boşanma Davası İçin Evraklar Nelerdir?

Boşanma davası açmak için öncelikle boşanma sebeplerinizi içeren dilekçe ve bu dilekçeye nüfus cüzdanı fotokopisi ile delil listenizi sunmanız gerekmektedir.

Türk Vatandaşı olmayıp Türkiye’de evlenen kişilerin açacağı boşanma davasında mahkeme tarafların evli olduklarını tespit edebilmesi için boşanma davası açacak eşin dilekçesinin yanında evli olduklarının belgeleyen aile cüzdanınıda mahkemeye sunulması gerekmektedir. Yabancı uyruklu kişinin boşanma davası açarken aile cüzdanını mahkemeye sunulmadığı durumlarda ise mahkeme davacı eşe iki haftalık kesin süre verir, davacı ise iki haftalık kesin süre içinde evrakı tamamlaması gerekmektedir.

Aksi halde mahkeme davanın açılmamış sayılmasına karar verecektir. Ayrıca HMK ya göre hem davacı eşin hem de davalı eşin dava ve cevap dilekçelerinde başvurmuş oldukları delilleri somutlaştırması gerekmektedir. Tarafların somutlaştırma yükünün yerine getirilmemesi davaların senelerce uzamasına neden olmaktadır. Boşanma avukatı ile davanızı takip etmeniz davanızın doğru ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.

Boşanma Davası Avukatı Ücreti

Boşanma avukatı ücreti, Avukatlık Ücret Tarifesinde belirlenmiş olup ayrıca boşanma avukatı ile yapılacak olan avukatlık ücret sözleşmesi ile de belirlenebilmektedir.

Gaziantep Avukatlık Ofisimizde, Boşanma Avukatı, Ceza Avukatı, iş Davası Avukatı, İdari Dava Avukatı olarak faaliyetlerinin yanında Uzman Arabulucu olarak ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Ofisimiz Gaziantep dışında, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa'da da dava takibi yapmaktadır.

© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
Call Now Buttonenvelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için makul bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram