Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiş olan işten çıkış kodunun gerçeğe aykırı olduğunu düşünen işçi işvereninden bu hatanın düzeltilmesini talep edebilmektedir.

Bir sigortalı işçi işten ayrıldığı zaman işten ayrılış bildirgesinin işten çıkış tarihinden itibaren on gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gerekir. Aksi durumda çıkışı bildirmeyen işveren hakkında SGK tarafından cezai yaptırımlar uygulanır…


Dolayısı ile işten çıkış kodunun doğru bir biçimde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. Şayet hatalı bir bildirim var ise işçinin işten ayrılmasının ardından 10 gün içerisinde elektronik olarak sistem üzerinden düzeltilebilir ancak belirtilen süre geçer ise sistem kapalı olacağından bu defa işverenlikçe SGK’ya yazılı müracaat ile hatalı bildirim düzeltilebilmektedir. Kanunda ki mantık şu bir hata var ise her şekilde yardımcı olacağı yeterki gel.

İşten çıkış kodları, işçi ve işveren arasında doğması muhtemel ihtilaflarda yargıya yol göstermektedir. Bu sebeple önem arz etmektedir.

İşten Çıkış Kodunun SGK’ya Yanlış Bildirilmesinin Davaya Etkisi:

İşveren, Sosyal Güvenlik Kurumuna yani resmi kuruma bildirdiği fesih sebebi ile yargılama safahatında ki savunması çelişkili ise, diğer bir deyişle Sgk’ya bildirdiği çıkış kodu etrafında savunma yapıp ispatlamaması halinde, feshin, işveren tarafından gerçekleştirildiği kabul edilir.

(Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2014/26832 E., 2016/2349 K.)

İşçi İşten Çıkış Kodunun Düzeltilmesi İçin Kendisi SGK’ya Başvurabilir mi?

Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiş olan işten çıkış kodunun gerçeğe aykırı veya hatalı olduğunu düşünen işçi, kendisi değişiklik için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvursa bile, SGK işçinin değişiklik talebini kabul etmemektedir.

İşçinin tek başına başvurusu bir şey ifade etmemektedir. İşverenle birlikte SGK’ya başvurması gerekmektedir.

Tüm bu süreçlerin sonunda işten çıkış kodunun hala gerçeğe aykırı olduğunu düşünen işçi iş mahkemesinde dava açmak zorundadır.

En sık rastlanan işten çıkış kodu: 29 Numaralı Çıkış Kodu

4857 sayılı İş Kanunu’nun işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkının düzenlendiği 25. maddesinin 2. fıkrasındaki ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri başlıklı bölümü.

Yani işçinin yüz kızartıcı bir suç işlediği ve bu nedenle iş akdine son verildiği algısı bulunduğu için işçinin, tekrar iş bulmasında sorun yaşadığı bilinen bir gerçektir.


Zira ilgili fıkrada işçinin, işverene hakaret etmesinden tutun da başka işçiye sataşması veya taciz etmesi ya da devamsızlık yapması veyahut da görevlerini yerine getirmemesi eylemleri bulunmaktadır. Yani bu fıkra için torba fıkra diyebiliriz.

Çünkü başka bir işçiyi taciz eden işçi de işverene haber vermeden devamsızlık yapan işçi de aynı çıkış kodu ile işten ayrılmaktadır. Bu nedenle iş hayatında bu durum sorunlara yol açmaktadır.

29 Numaralı işten çıkış kodunu iptal edilmesinin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

1.) Avantajları:

İşçi açısından düşünüldüğünde en azından yeni iş başvurusunda bulunduğunda sicili temiz gözükecek ve hırsızlık yaparak, işyerinde uyuşturucu kullanarak, başka bir işçiye cinsel tacizde bulunarak iş akdi sonlandırılan işçilerden ayrılmış olacaktır.

İşveren açısından bakıldığında ise işe alacağı kişilerin daha önce ne sebeple işten ayrıldığını bileceğinden gerek görmesi halinde o kişiyi işe başlatmayabilecektir.

2.) Dezavantajları:

İşçi açısından bakıldığında suiistimale açık olan ve ağır hak kaybı yaşatılacak sakınca bulunmaktadır. Örneğin uyuşturucu kullandığı gerekçesi ile işten çıkarılan bir kişi adli makamlarca cezalandırılıp işlemiş olduğu suçun cezasını çekse bile iş başvurusunda işten uyuşturucu madde kullandığı için çıkarıldığı gözükeceğinden belki de iş müracaatı kabul edilmeyeceğinden iki defa cezalandırılmış olacaktır.

İşveren açısından değerlendirme yapılacak olduğunda ise tam da işin ve işyerinin isteklerine cevap verebilen, kalifiyeli ve tecrübeli bir kişiyi sırf önceki çıkış koduna bakarak tercih edilmemesi profesyonel iş yaşantısında sorun yaratacaktır.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

İŞTEN ÇIKIŞ KODLARISGK İŞTEN AYRILIŞ NEDENLERİ
1Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
9Malulen emeklilik nedeniyle
10Ölüm
11İş kazası sonucu ölüm
12Askerlik
13Kadın işçinin evlenmesi
14Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15Toplu işçi çıkarma
16Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17İşyerinin kapanması
18İşin sona ermesi
19Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21Statü değişikliği
22Diğer nedenler
23İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
26Disiplin kurulu kararı ile fesih
27İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
324046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
356495 SK Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş
36KHK İle İşyerinin Kapatılması
37KHK İle Kamu Görevinden Çıkarma
38Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma
işçi avukatı gaziantep iş hukuku bim, a101, şok market

İşten Çıkış Kodları Nelerdir?

İşveren tarafından çalışanın işten neden ayrıldığının doğru bir şekilde bildirilmesi için gereken işten çıkış kodlarını ve ayrılış nedenleri içeren tablo yukarıdaki gibidir. İşten ayrılma nedenine ilişkin bilgilerin doğru girilmesi gerekir çünkü sigortalı çalışanın kıdem tazminatına, ihbar süresi ve tazminatına ve son olarak işsizlik ödeneğine hak kazanıp kazanmadığını belirlemektedir.

İşten Çıkış Kodu Ne İşe Yaramaktadır?

Çıkış Kodunun seçilmesiyle işten ayrılan çalışan, tazminat ve işsizlik maaşı gibi diğer haklardan yararlanabilmekte veya yararlanamamaktadır. Bu kodların girişinin yapılması çalışanın iş sözleşmesinin neden bittiğinin SGK tarafından görülmesini sağlar ve SGK tarafından takip edilir.

SGK işten çıkış kodu en temel anlamıyla, çalışan ve işveren arasındaki iş sözleşmesinin bitirilmesinden sonra çalışanın neden işten ayrıldığını SGK’ya bildirmenize yarayan özelleştirilmiş kodlardır. Bu kodların doğru girilmesi çalışan için oldukça önemlidir.

© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
envelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram