Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE VEFAT EDEN SİGORTALNIN HAK SAHİPLERİNE YAPILAN

TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE VEFAT EDEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE YAPILAN ÖDEME

trafik kazasi

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas: 2015/1320

Karar: 2016/5803

Tarih: 18.04.2016

✦ TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE VEFAT EDEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE YAPILAN ÖDEME SEBEBİYLE UĞRANILAN KURUM ZARARININ TAHSİLİ

✦ RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI

✦ BAĞ

✦ KUR’A TANINAN RÜCU HAKKI

✦ YARGILAMA GİDERİ VE VEKALET ÜCRETİ SORUMLULUĞU

1479 – ESNAF VE SANATKARLAR VE DIGER BAGIMSIZ ÇALISANLAR SOSYAL SIGORTALAR KURUMU KANUNU (BAĞ-KUR ) / 63 

Dava, rücûan tazminat istemine ilişkindir.

Mahkemece, yapılan yargılama neticesinde davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hükmün, davacı vekili ve davalı … Sig. A.Ş. avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : 1- )Dava, 14.07.2007 tarihinde trafik kazasında vefat eden sigortalının hak sahiplerine 77.254,69 TL peşin değerli aylık bağlandığı, bağlanan aylık sebebiyle uğranılan Kurum zararının 1479 Sayılı Kanun’un 63 . maddesi uyarınca davalılardan tahsiline ilişkindir.

Bağ-Kur’a anılan madde ile tanınan rücû hakkı Kanun’dan doğan bağımsız bir rücû hakkı vasfında olup, tazmin sorumlularının sigortalı ya da hak sahiplerine yapmış oldukları ödemelerin rücû alacağından düşülmemesi gerekmekte ise de; Sigorta Şirketlerinin 2918 Sayılı Kanun kapsamında poliçeye dayalı akdi sorumluluğu sebebiyle poliçe limitini teşkil eden miktarın sigortalı ya da hak sahiplerine ödediğinin geçerli belgelerle kanıtlanması durumunda; Sigorta Şirketlerinin mükerrer ödeme ile karşı karşıya bırakılmaması bakımından ödediği miktar kadar sorumlu tutulmaması, yargılama giderleriyle vekalet ücretinden sorumluluğun da, poliçe limiti kapsamındaki ödeme yükümlülüğüyle orantılı olarak belirlenmesi gerekir.

Somut olayda; sigorta olayına karışan aracın sigortacısı sıfatıyla, zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesinde, sakatlık ve ölüm giderleri yönünden öngörülen kişi başına 57.500,00 TL’lik limit ile sorumlu olan davalı …, dava devam ederken davacı K. 08.10.2013 tarihinde 77.000,00TL zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesi kapsamında, poliçe limitini tamamını aşacak şekilde ödeme yaptığı gözetilerek, davalı … yönünden faiz alacağından sorumlu tutulmaması gerekirken, Mahkemece, ölüm aylığının onay tarihi olan 02.08.2007 tarihi ile sigorta şirketin ödeme tarihi olan 08.10.2013 tarihleri arası yapılan ödemeden geriye kalan işlemiş 35.501,54 TL faiz alacağı yönünden sigorta şirketininde sorumlu olacak şekilde karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.

2- ) Davanın 03.04.2013 tarihinde açıldığı ve ödemenin dava açıldıktan sonra 08.10.2013 tarihinde yapıldığı dikkate alındığında davanın açılış tarihi itibariyle davalılar dava açılmasına sebebiyet verdiklerinden, ödeme ile konusuz kalan miktar yönünden davacı Kurum’un vekalet ücretinden sorumlu tutulması hatalı olup bozma nedenidir.

O hâlde, davacı K. vekili ve davalı L… A.Ş. vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde davalılardan L… A.Ş.’ye iadesine, 18.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?

Yorumlarınız bizim için önemlidir. Soru sormaktan veya yorum yapmaktan lütfen çekinmeyin. Konu ile ilgili merak ettiğiniz detaylarla ilgili avukatlarımız sizlere dönüş yapacaktır.

Gaziantep Avukatlık Ofisimizde, Boşanma Avukatı, Ceza Avukatı, iş Davası Avukatı, İdari Dava Avukatı olarak faaliyetlerinin yanında Uzman Arabulucu olarak ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Ofisimiz Gaziantep dışında, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa'da da dava takibi yapmaktadır.

© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
Call Now Buttonenvelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için makul bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram