Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Zincirleme Basit Zimmet Suçu

Zincirleme Basit Zimmet Suçu

Yargıtay

5. Ceza Dairesi

Esas : 2015/11664

Karar : 2019/6291

Karar Tarihi : 18/06/2019

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇTAN ZARAR GÖREN : …

SUÇ : Zincirleme basit zimmet

HÜKÜM : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelendi;

Zimmet suçundan zarar gören Hazinenin, vekili aracılığıyla vermiş olduğu 03/06/2015 havale tarihli dilekçesinin münhasıran davaya katılma istemine yönelik olduğu ve temyiz iradesi içermediğinin anlaşılması karşısında, 3628 sayılı Kanunun 17 ve 18 ile CMK’nın 237/2. maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak davaya katılmasına, incelemenin sanık müdafin temyiz itirazlarıyla sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Suç tarihinde …. Sitesi Yapı Kooperatifi yönetim kurulu başkanı olan sanığın, üyelere ait katılım paylarının bulunduğu …. Halk Bankası A.Ş’ne ait … numaralı hesaptan 14/04/2008-28/04/2008-12/06/2008 tarihlerinde toplam 9.500 TL parayı çekerek mal edindiği iddiasıyla yapılan yargılamada; mahkeme tarafından kooperatife ait defter ve makbuzların incelenmesi ve tüm ödemelerin toplanması neticesinde 2.415,68 TL tutarında ödeme tespit edilmiş ve bu ödemelere ilişkin belgelerin bir kısmının suç tarihinden önceye ait olması gözardı edilerek çekilen paradan düşülmek suretiyle zimmet miktarı 7.084,32 TL olarak belirlenmiş ise de; maddi gerçeğin kuşkuya yer kalmayacak şekilde ortaya çıkarılabilmesi açısından, öncelikle sanığın görev yaptığı döneme ilişkin tüm defterler, varsa kooperatifin idari binasına ait kira sözleşmesi, harcama belgeleri ve diğer belgelerle birlikte dosyanın ekleriyle Sayıştay emekli uzman denetçilerinden oluşturulacak bilirkişi kuruluna tevdi ile kooperatifin tüm gelir ve giderlerinin karşılaştırılarak, bu kapsamda da sanığın zimmetinde kalan bir paranın bulunup bulunmadığının, varsa zimmetinde kalan tutara ilişkin ayrıntılı rapor alınmasına müteakip

sonucuna göre hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kabule göre de;

Sanığın zimmetine geçirdiği kabul edilen 7.084,32 TL’nin, suç tarihindeki ekonomik koşullar ile Dairemiz uygulamalarına ve hakkaniyet ölçütlerine göre değer azlığı sınırında kalması nedeniyle sanık hakkında TCK’nın 249. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

Sanığa verilen netice hapis cezasının 3 yıl 5 ay 20 gün olduğu ve TCK’nın 53/5. maddesinde yer alan “bir katına kadar” ibaresinin cezanın kendisini ifade ettiği de gözetilmeden 5 yıl süre ile hak mahrumiyetine hükmedilmesi,

TCK’nın 53. maddesinin Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarihli ve E. 2014/140, K. 2015/85 sayılı iptal Kararı doğrultusunda uygulanması lüzumu,

Kanuna aykırı, sanık müdafin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321 ve 326/son maddeleri uyarınca BOZULMASINA 18/06/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?

Yorumlarınız bizim için önemlidir. Soru sormaktan veya yorum yapmaktan lütfen çekinmeyin. Konu ile ilgili merak ettiğiniz detaylarla ilgili avukatlarımız sizlere dönüş yapacaktır.
Fatih Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı No:139 Şehitkamil, Gaziantep

0532 167 09 13
© Copyright 2004-2021 
Avukat Ali Tümbaş - Her hakkı saklıdır.
envelopephone-handsetmap-marker
Whatsapp
Avukata Soru Sor
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram